pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Akordy Priraďovacie karty + štipcové karty + učebnica
Akordy Priraďovacie karty + štipcové karty + učebnica Akordy - Veľké karty s trojzvukom a postavou snehuliaka Akordy - Veľké karty s trojzvukom a postavou snehuliaka Akordy - Veľké karty s trojzvukom a postavou snehuliaka Akordy - Veľké karty s trojzvukom a postavou snehuliaka Akordy - Veľké karty s trojzvukom a postavou snehuliaka Akordy - Veľké karty s trojzvukom a postavou snehuliaka Akordy - Veľké podlhovasté karty na základné oboznámenie s obratmi kvintakordu Akordy - Veľké podlhovasté karty na základné oboznámenie s obratmi kvintakordu Akordy - Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny a postavou snehuliaka + Malé karty s akordom Akordy - Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny a postavou snehuliaka + Malé karty s akordom Akordy - Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny a postavou snehuliaka + Malé karty s akordom Akordy - Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny a postavou snehuliaka + Malé karty s akordom Akordy - Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny a postavou snehuliaka + Malé karty s akordom Akordy - Veľké podlhovasté karty na základné oboznámenie s hlavnými harmonickými funkciami Akordy - Veľké podlhovasté karty na základné oboznámenie s hlavnými harmonickými funkciami Akordy - Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny, označením harmonickej funkcie a akordmi Akordy - Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny, označením harmonickej funkcie a akordmi Akordy - Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny, označením harmonickej funkcie a akordmi Akordy - Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny, označením harmonickej funkcie a akordmi Akordy - Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny, označením harmonickej funkcie a akordmi Akordy Priraďovacie karty + štipcové karty + učebnica Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8) Akordy | Ukážka z 258-stranovej učebnice (ISBN 978-80-973350-3-8)

Akordy

Priraďovacie karty + štipcové karty + učebnica

Sledovať cenu

Zľava 10 % do 30. júna 2024

+ BONUS ZADARMO: 10 ks špeciálnych notových zošitov

Pomôcka obsahuje:

 • 137 priraďovacích kariet
 • 42 štipcových kariet
 • 258-stranovú učebnicu

Učebná pomôcka zameraná na tematické okruhy o harmónii (trojzvuk, akord, obraty kvintakordu, hlavné harmonické funkcie).

Vhodná je pre:

 • 1. – 4. ročník prvej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ

 • komplexné spracovanie – trojzvuk, kvintakord, sextakord, kvartsextakor, hlavné harmonické funkcie
 • výnimočný spôsob podania témy zodpovedajúci detskému vnímaniu
 • opiera sa o mnohoročné skúsenosti z pedagogickej praxe v ZUŠ
 • obrazová a farebná symbolika podporuje vizuálnu pamäť
 • úzke previazanie učebnice a kariet
 • princíp udržiavania pozornosti dieťaťa
 • intonačné cvičenia a piesňový materiál
 • autokorekcia šetrí čas a úsilie učiteľa

- 10 %

Katalógové číslo: P052 Kategória: Značky: , , , ,

Popis

Keď sa zo života vytratí harmónia, nastávajú ťažké časy. Pre Kráľovstvo hudby je však strata harmónie hotovou pohromou. Veď kto by vydržal počúvať hudbu, v ktorej spolu nič neladí. Kráľ je zúfalý a vtedy prichádzajú na rad siedmi trpaslíci. Vydávajú sa na ďaleký a mrazivý sever v nádeji, že tam nájdu odpoveď na to, ako zachrániť kráľovstvo. Našťastie pricvála na pomoc posledný jednorožec. S jeho pomocou trpaslíci privádzajú na svet nové a nové súzvuky. V ľadovej krajine, kde sa všetko trbliece, zvuky doznievajú v nádherných ozvenách. Čím viac súzvukov trpaslíci vylúdia, tým krajšia, bohatšia a silnejšia bude harmónia. Preto nelenia a s radosťou sa púšťajú do záchrany toho najcennejšieho, čo Kráľovstvo hudby má.

Učebná pomôcka Akordy (priraďovacie karty) je určená žiakom 1. – 4. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ. Môžete si vybrať kombináciu počtu kusov súprav kariet a učebníc pre triedy skupinovej výučby hudobnej náuky alebo pre individuálne hodiny hry na hudobnom nástroji.

Deti si môžu zábavnou formou precvičovať učebnú látku z tematických okruhov trojzvuk, kvintakord a jeho obraty a hlavné harmonické funkcie. Pomôcka obsahuje autokorekčné karty, ktoré deťom umožňujú overiť si správnosť ich riešenia pomocou kontrolného znaku na rubovej strane kariet.

Súčasťou učebnej pomôcky je učebnica,  ktorá obsahovo nadväzuje na tituly Tónová sústava a Durové a molové stupnice. Hlavnými postavami sú opäť siedmi trpaslíci, ktorí sa v podobe snehuliakov vydávajú na ďaleký sever, aby zachránili harmóniu v Kráľovstve hudby. V didaktickej práci sú postupne vyvodené pojmy ako harmónia, súzvuk, trojzvuk, akord a kvintakord. Pozornosť sa zameriava na rozdiel medzi durovým a molovým kvintakordom. Na pozadí príbehu o trpaslíkoch-snehuliakoch deti spoznávajú princíp obratu kvintakordu. Časť práce sa zaoberá zväčšeným a zmenšeným kvintakordom a hlavnými harmonickými funkciami (obsah pozrite nižšie).

Učebná pomôcka slúži ako vizuálna opora pri nadobúdaní základných hudobných zručností a jej použitie by malo byť úzko prepojené s priamymi hudobnými aktivitami.

Návod na použitie:

Predtým, ako začnú deti pracovať s autokorekčnými kartami, je potrebné, aby boli oboznámené s obsahom príslušných kapitol z učebnice Akordy. Je to dôležité z toho dôvodu, aby rozumeli rôznym grafickým znázorneniam na kartách a kontrolných znakoch. Tie majú svoju logiku, ktorá sa odvíja od príbehu o siedmich trpaslíkoch-snehuliakoch.

Pomocou kariet môžete precvičovať a utvrdzovať vedomosti z hudobnej náuky v niekoľkých oblastiach:

 1. trojzvuk;
 2. kvintakord a jeho obraty;
 3. hlavné harmonické funkcie.

S učebnou pomôckou môžete pracovať nasledovne:

Trojzvuk

Veľké karty s trojzvukom a postavou snehuliaka
Vyložte kartu s husľovým kľúčom a následne základné karty s trojzvukom. Úlohou detí je priradiť k trojzvukom kartu s príslušným názvom tóniny. Po otočení základnej karty si skontrolujú správnosť riešenia. Dvojica vytvorená z vrchnej a spodnej karty by mala mať rovnaký kontrolný znak.

Sivý husľový kľúč vľavo hore slúži ako značka na správnu orientáciu karty.

Veľké karty s trojzvukom a postavou snehuliaka

Veľké karty s trojzvukom a postavou snehuliaka

 

Kvintakord a jeho obraty

Veľké podlhovasté karty na základné oboznámenie s obratmi kvintakordu

Na kartách sú znázornené obraty kvintakordu v základných tóninách (C dur, a mol).
Vyložte veľké podlhovasté karty s akordom. Úlohou detí je priložiť k nim karty s názvom akordu a číselným označením akordu. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Trojice kariet, ktoré patria k sebe, by mali mať rovnaký kontrolný znak.

Červené šípky na kartách pomáhajú deťom uvedomiť si polohu základného tónu v akorde.

Veľké podlhovasté karty na základné oboznámenie s obratmi kvintakordu

Veľké podlhovasté karty na základné oboznámenie s obratmi kvintakordu

 

Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny a postavou snehuliaka
Malé karty s akordom

Vyložte veľké podlhovasté karty s názvom tóniny, postavou snehuliaka a slovnými názvami obratov kvintakordu. Úlohou detí je prikladať k veľkej základnej karte malé karty s príslušným akordom. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Kontrolné znaky na rube malých kariet by sa mali zhodovať s kontrolnými znakmi na veľkej základnej karte.

Je dôležité sledovať farbu kontrolného znaku (základný tón akordu), polohu rúk snehuliaka (rozlišovací znak pre durový a molový tónorod), číselné označenie (kvintakord, sextakord, kvartsextakord) a znak posuvky v spodnej časti snehuliaka (zvýšený alebo znížený základný tón).

Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny a postavou snehuliaka + Malé karty s akordom

Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny a postavou snehuliaka + Malé karty s akordom

Hlavné harmonické funkcie

Veľké podlhovasté karty na základné oboznámenie s hlavnými harmonickými funkciami

Na kartách sú znázornené hlavné harmonické funkcie v základných tóninách (C dur, a mol).

Vyložte veľké podlhovasté karty s akordom. Úlohou detí je priložiť k nim karty s názvom harmonickej funkcie a číselným označením harmonickej funkcie. Po otočení kariet si skontrolujú správnosť riešenia. Trojice kariet, ktoré patria k sebe, by mali mať rovnaký kontrolný znak.

Postava kocúra Ryšavka na kartách molovej dominanty pomáha deťom uvedomiť si, že dominantu tvoríme z harmonickej molovej stupnice.

Veľké podlhovasté karty na základné oboznámenie s hlavnými harmonickými funkciami

Veľké podlhovasté karty na základné oboznámenie s hlavnými harmonickými funkciami

Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny, označením harmonickej funkcie
a akordmi

Vyložte veľké podlhovasté karty s názvom tóniny, označením harmonickej funkcie a trojicou akordov. Úlohou detí je štipcom označiť správny akord. Po otočení kariet si môžu skontrolovať správnosť riešenia. Štipec by sa mal nachádzať na mieste kontrolného znaku.

Rámik kontrolného znaku označuje základný tón tóniny. Postava psa symbolizuje jednu z hlavných harmonických funkcií (tonika, subdominanta, dominanta).

Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny, označením harmonickej funkcie a akordmi

 

Veľké podlhovasté karty s názvom tóniny, označením harmonickej funkcie a akordmi


Učebná pomôcka obsahuje:

Priraďovacie karty na rozlišovanie tóniny trojzvuku

 • 1 veľká karta s husľovým kľúčom
 • 6 veľkých kariet s trojzvukom
 • 6 veľkých kariet s postavou snehuliaka a názvom tóniny

Priraďovacie karty na základné oboznámenie s kvintakordom a jeho obratmi

 • 6 veľkých kariet s akordami (kvintakord, sextakord, kvartsextakord)
 • 6 veľkých kariet so slovným názvom akordu
 • 6 veľkých kariet s číselným označením akordu

Priraďovacie karty na rozlišovanie obratov kvintakordu v tóninách do 5 predznamenaní

 • 22  veľkých kariet s názvom tóniny a postavou snehuliaka
 • 66 malých kariet s akordom

Priraďovacie karty na základné oboznámenie s hlavnými harmonickými funkciami

 • 6 veľkých kariet s akordami (tonika, subdominanta, dominanta)
 • 6 veľkých kariet so slovným názvom harmonickej funkcie
 • 6 veľkých kariet s číselným označením harmonickej funkcie

Štipcové karty na rozlišovanie hlavných harmonických funkcií v tóninách do 3 predznamenaní

 • 42  veľkých kariet s názvom tóniny, označením harmonickej funkcie a akordami

Učebnica (brožúra)

258 strán (formát 220 x 155 mm)

1. a 2. ročník

 • Strom života
 • Harmónia
 • Trojzvuk
 • Intonácia trojzvuku
 • Názvy stupňov stupnice
 • Intervaly
 • Durový a molový kvintakord
 • Harmonická a melodická podoba akordu
 • Intonácia kvintakordu
 • Obraty kvintakordu
 • Intonácia sextakordu
 • Intonácia kvartsextakordu
 • Návrat domov

3. ročník

 • Obnova harmónie
 • Intonácia sextakordu
 • Intonácia kvartsextakordu
 • Intonácia rozšíreného kvintakordu

4. ročník

 • Strážcovia harmónie
 • Hlavné harmonické funkcie
 • Hlavné harmonické funkcie v durových tóninách
 • Intonácia s harmonickým sprievodom
 • Harmonický sprievod piesne
 • Hlavné harmonické funkcie v molových tóninách
 • Intonácia s harmonickým sprievodom
 • Harmonický sprievod piesne
 • Prehľad obratov kvintakordu
 • Prehľad hlavných harmonických funkcií

Detaily pomôcky

Typ učebnej pomôcky

učebnica, priraďovacie karty, štipcové karty

Rozmer kariet

veľké podlhovasté karty 193 x 69 mm
veľké karty 90 x 130 mm
malé karty 61 x 61 mm
učebnice formát 220 x 155 mm

Počet kariet

veľké podlhovasté karty 100
veľké karty 13
malé karty 66

Materiál

papier 200 g/m2

Povrchová úprava

laminovanie

Tlač

obojstranná

Balenie

lepenková krabička

Vekové určenie

1. časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ

ISBN

978-80-973350-3-8

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík