pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet
Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce karty) - správne riešenie Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (rub karty) - správne riešenie Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce karty) - nesprávne riešenie Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (rub karty) - nesprávne riešenie Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce karty) - správne riešenie Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (rub karty) - správne riešenie Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce karty) - nesprávne riešenie Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (rub karty) - nesprávne riešenie Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet

Dvojhláska ô

Štipcové karty

63,50  s DPHSledovať cenu

Zľava končí o
08 dni 06 hod 16 min 34 sec

Súprava štipcových kariet s možnosťou samokontroly.

Jedinečná pomôcka pre 2. ročník ZŠ.

Obsahuje 113 kariet.

 • 50 štipcových kariet so slovami obsahujúcimi dvojhlásku ô (po spoluhláskach b, d, h, ch, k, l, m, n, p, r, t, v)
 • 50 štipcových kariet so slovami obsahujúcimi samohlásku o (po spoluhláskach b, d, h, ch, k, l, m, n, p, r, t, v)
 • 13 textových kariet so zoznamom slov s dvojhláskou ô

Ľahšia zapamätateľnosť na základe vizuálnych podnetov.

Samokontrola šetrí čas a úsilie učiteľa.

NOVINKA

Produkt je k dispozícii.

Popis

Učebná pomôcka Dvojhláska ô (štipcové karty) je určená žiakom 2. ročníka ZŠ.

Obsahuje:

 • 3 obrázkové a textové karty – dvojhláska ô po spoluhláske b
 • 4 obrázkové a textové karty – dvojhláska ô po spoluhláske d
 • 3 obrázkové a textové karty – dvojhláska ô po spoluhláske h
 • 1 obrázková a textová karta – dvojhláska ô po spoluhláske ch
 • 9 obrázkových a textových kariet – dvojhláska ô po spoluhláske k
 • 2 obrázkové a textové karty – dvojhláska ô po spoluhláske l
 • 2 obrázkové a textové karty – dvojhláska ô po spoluhláske m
 • 4 obrázkové a textové karty – dvojhláska ô po spoluhláske n
 • 1 obrázková a textová karta – dvojhláska ô na začiatku slova
 • 9 obrázkových a textových kariet – dvojhláska ô po spoluhláske p
 • 4 obrázkové a textové karty – dvojhláska ô po spoluhláske r
 • 3 obrázkové a textové karty – dvojhláska ô po spoluhláske t
 • 5 obrázkových a textových kariet – dvojhláska ô po spoluhláske v
 •  obrázkové a textové karty – samohláska o po spoluhláske b
 • 4 obrázkové a textové karty – samohláska o po spoluhláske d
 • 2 obrázkové a textové karty – samohláska o po spoluhláske h
 • 1 obrázková a textová karta – samohláska o po spoluhláske ch
 • 10 obrázkových a textových kariet – samohláska o po spoluhláske k
 • 2 obrázkové a textové karty – samohláska o po spoluhláske l
 • 3 obrázkové a textové karty – samohláska o po spoluhláske m
 • 3 obrázkové a textové karty – samohláska o po spoluhláske n
 • 1 obrázková a textová karta – samohláska o na začiatku slova
 • 9 obrázkových a textových kariet – samohláska o po spoluhláske p
 • 4 obrázkové a textové karty – samohláska o po spoluhláske r
 • 3 obrázkové a textové karty – samohláska o po spoluhláske t
 • 5 obrázkových a textových kariet – samohláska o po spoluhláske v
 • 13 textových kariet – slová s dvojhláskou ô
 • drevený štipec
 • lepenkovú krabičku na mieru

Použitie:

Na každej karte je obrázok a textová časť (slovo, slovné spojenie alebo veta), v ktorej chýba kľúčová hláska. V pravej časti karty je umiestnená dvojhláska ô a samohláska o, ktoré sú farebne odlíšené. Dvojhláska ô má tyrkysovú farbu a samohláska o žltú farbu. Úlohou dieťaťa je štipcom označiť dvojhlásku/samohlásku, ktorú v danom slove, slovnom spojení alebo vete píšeme. Správnosť riešenia si overí na zadnej strane karty. Farebná značka prekrytá štipcom znamená správny výsledok. Na zadnej strane karty sú aj slová s rovnakým slovným základom, aký má kľúčové slovo na prednej strane karty.

Súčasťou učebnej pomôcky sú aj textové karty. Obsahujú zoznam slov s dvojhláskou ô po spoluhláskach b, d, h, ch, k, l, m, n, p, r, t a v. Na textových kartách sú len tie slová, ktoré sa ako kľúčové slová nachádzajú na prednej strane obrázkových kariet.

Kľúčové slová:

ô po spoluhláske b – bôb, bôčik, bôľ
ô po spoluhláske d – dôchodca, dôležitý, dôverný, dôvod
ô po spoluhláske h – hôrka, jahôdka, lahôdka
ô po poluhláske ch – chôdza
ô po spoluhláske k – kôl, kôlňa, kôň, kôpka, kôpor, kôra, kôstka, kôš, škôlka
ô po spoluhláske l – lôžko, oblôčik
ô po spoluhláske m – môcť, môj, pomôcť
ô po spoluhláske n – knôt, nôtiť, nôž, nôžka
ô na začiatku slova – ôsmy
ô po spoluhláske p – kvapôčka, pôda, pôjdeme, pôst, pôvabný, pôvodný, pôžitok, spôsob, spôsobiť
ô po spoluhláske r – drôt, hrôzostrašný, rôzny, sirôtka
ô po spoluhláske t – potôčik, stôl, tôňa
ô po spoluhláske v – vôbec, vôdzka, vôl, vôľa, vôňa

o po spoluhláske b – bobuľa, odbočiť, bol
o po spoluhláske d – dochutiť, dole/dolu, dovidieť, dovolenka
o po spoluhláske h – jahodový kompót, horký
o po poluhláske ch – chodník
o po spoluhláske k – koleno, koleso, kolky, konvalinka, konský postroj, koreň, kopec, kosť, košatý, škola
o po spoluhláske l – naložiť, obloha
o po spoluhláske m – moc, močiar, moja kuchyňa
o po spoluhláske n – nosiť, nota, nožnice
o na začiatku slova – ostrý
o po spoluhláske p – podať, podvodný, prvá pomoc, pojesť, posteľ, povala, požiar, spodok, spojiť
o po spoluhláske r – dron, hrozno, rozmanitý, syrový sendvič
o po spoluhláske t – potopiť sa, topánka, stolička
o po spoluhláske v – voda, voľno, volské oko, voňavý hyacint, vozík

Detaily pomôcky

Typ učebnej pomôcky

štipcové karty

Rozmer kariet

obrázkové karty 130 x 90 mm
textové karty 185 x 65 mm

Počet kariet

obrázkové karty 100
textové karty 13

Materiál

papier 200 g/m2

Povrchová úprava

laminovanie

Tlač

obojstranná

Balenie

lepenková krabička na mieru (213 x 153 x 30 mm)

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík