pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica
Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica Durové a molové stupnice | Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica

Durové a molové stupnice

Priraďovacie karty + štipcové karty + dvojdielna učebnica

Sledovať cenu

+ BONUS: 10 ks špeciálnych notových zošitov

Učebná pomôcka obsahuje:

 • 268 priraďovacích kariet
 • 22 štipcových kariet
 • dvojdielnu učebnicu (232 a 146 s.)

Učebná pomôcka na orientáciu v sústave durových a molových stupníc. Vhodná je pre:

 • 1. – 4. ročník prvej časti I. stupňa základného štúdia na ZUŠ

 • komplexné spracovanie – durová a molová stupnica, predznamenanie, prirodzená, harmonická a melodická molová stupnica, systém kvintového a kvartového kruhu, tónina, paralelné a rovnomenné stupnice
 • výnimočný spôsob podania témy zodpovedajúci detskému vnímaniu
 • opiera sa o mnohoročné skúsenosti z pedagogickej praxe v ZUŠ
 • obrazová a farebná symbolika podporuje vizuálnu pamäť
 • úzke previazanie učebnice a kariet
 • princíp udržiavania pozornosti dieťaťa
 • intonačné cvičenia a piesňový materiál
 • autokorekcia šetrí čas a úsilie učiteľa

Katalógové číslo: P046 Kategória: Značky: , , ,

Popis

Každá rozprávková krajina by mala mať svoju čarodejnicu. Kráľovstvo hudby je ale také jedinečné, že má čarodejnice dve, a aj tie sú trochu zvláštne. Nezaklínajú princov ani princezné, ale všetku svoju energiu venujú žabiemu a soviemu speváckemu zboru. Teraz sa asi pýtate, načo je obom čarodejniciam ich magická moc? Odpoveď je jednoduchá. Veľmi im záleží na tom, aby ich spevácke zbory nádherne zneli. Preto varia v obrovských kotloch zázračné elixíry, ktoré žabám a sovám vyladia hrdielka na tú správnu výšku. Darí sa im to. Spoznáte to podľa toho, že sa lesom vinú nádherné melódie. V Kráľovstve hudby by to ani nemalo byť inak. Veď kto by stál o kráľovstvo, v ktorom by sa ozývali falošné tóny?

Učebná pomôcka Durové a molové stupnice (priraďovacie a štipcové karty) je určená žiakom 1. – 4. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ. Môžete si vybrať kombináciu počtu kusov súprav kariet a učebníc pre triedy skupinovej výučby hudobnej náuky alebo pre individuálne hodiny hry na hudobnom nástroji.

Deti si môžu zábavnou formou precvičovať predznamenanie stupníc, rozlišovať durové a molové stupnice, či tri rôzne podoby molovej stupnice (prirodzená, harmonická, melodická). Náročnejšou úlohou je určovanie tóniny piesne. Pomôcka obsahuje autokorekčné karty, ktoré deťom umožňujú overiť si správnosť ich riešenia pomocou kontrolného znaku na rubovej strane kariet.

Súčasťou učebnej pomôcky je dvojdielna učebnica, ktorá obsahovo nadväzuje na tituly Tónová sústava a Posuvky. Jej ústredným motívom sú postavy dvoch sestier, čarodejníc, ktoré pomocou zázračných elixírov upravujú stupnicové rady do durovej alebo molovej podoby. Publikácia obsahuje pútavé grafické znázornenia, ktoré deťom pomáhajú pochopiť základné hudobné pojmy a vzťahy. Deti spoznávajú odlišné usporiadanie celotónových a poltónových vzdialeností v durovej a molovej stupnici. Oboznamujú sa s významom predznamenania. Rozlišujú pojmy stupnica a tónina. Predmetom didaktickej práce je aj prirodzená, harmonická a melodická molová stupnica či systém kvintového a kvartového kruhu (obsah pozrite nižšie).

Učebná pomôcka slúži ako vizuálna opora pri nadobúdaní základných hudobných zručností a jej použitie by malo byť úzko prepojené s priamymi hudobnými aktivitami!

Učebná pomôcka obsahuje:

Priraďovacie karty na precvičovanie predznamenania stupníc

 • 30 malých kariet s názvom stupnice a postavou žaby (durové stupnice)
 • 30 malých kariet s názvom stupnice a postavou sovy (molové stupnice)
 • 60 malých kariet s predznamenaním

Priraďovacie karty na určovanie durových a molových (prirodzených) stupníc do 3 predznamenaní

 • 14 podlhovastých kariet so stupnicou
 • 14 podlhovastých kariet s názvom stupnice, postavou čarodejnice, žaby alebo sovy

Priraďovacie karty na určovanie durových a molových (prirodzených, harmonických, melodických) stupníc do 7 predznamenaní

 • 60 podlhovastých kariet so stupnicou (s predznamenaním)
 • 60 podlhovastých kariet s názvom stupnice, postavou čarodejnice, žaby alebo sovy

Štipcové karty na určovanie tóniny piesne

 • 22 veľkých kariet s piesňou a kontrolným znakom na rube

Dvojdielna učebnica (brožúry)

Durové a molové stupnice 1 – 232 strán (formát 220 x 155 mm)

1. a 2. ročník:

 • Sestry čarodejnice
 • Stupnica
 • Poltón a celý tón
 • Durová stupnica
 • Molová stupnica
 • Stupnice G dur a D dur
 • Stupnice e mol a h mol
 • Stupnice F dur a B dur
 • Stupnice d mol a g mol
 • Poradie stupníc podľa Gréty
 • Poradie stupníc podľa Fedora
 • Poradie krížikov a bé
 • Predznamenanie

3. a 4. ročník

 • Stupnice s krížikmi (0 – 5 krížikov)
 • Stupnice s bé (0 – 5 bé)
 • Intonácia durovej a molovej stupnice
 • Stupnica a tónina
 • Transponovanie piesne
 • Tri podoby molovej stupnice
 • Prirodzená molová stupnica
 • Harmonická molová stupnica
 • Intonácia harmonickej molovej stupnice
 • Jedenapoltón v ľudovej piesni
 • Melodická molová stupnica
 • Intonácia melodickej molovej stupnice
 • Stupnice s krížikmi (0 – 7 krížikov)
 • Stupnice s bé (0 – 7 bé)
 • Poradie stupníc podľa kvinty a kvarty
 • Kvintový kruh
 • Kvartový kruh
 • Poradie stupníc podľa kvinty
 • Kvintový kruh (Stupnice s krížikmi)
 • Kvintový kruh (Stupnice s bé)
 • Celý kvintový kruh
 • Poradie stupníc podľa krížikov a bé
 • Poradie stupníc podľa klaviatúry
 • Paralelné stupnice
 • Rovnomenné stupnice
 • Enharmonické stupnice

Durové a molové stupnice 2 – 146 strán (formát 220 x 155 mm)

Prehľad všetkých durových a molových stupníc v husľovom a basovom kľúči

Obal

 • lepenková krabička na mieru

Detaily pomôcky

Typ učebnej pomôcky

učebnica, priraďovacie karty, štipcové karty

Rozmer kariet

malé karty 92,5 x 65 mm
podlhovasté karty 193 x 69 mm
veľké karty 187 x 132 mm
učebnice formát 220 x 155 mm

Počet kariet

malé karty 120
podlhovasté karty 148
veľké karty 22

Materiál

papier 200 g/m2

Povrchová úprava

laminovanie

Tlač

obojstranná

Balenie

lepenková krabička

Vekové určenie

1. časť I. stupňa základného štúdia ZUŠ

ISBN

ISBN 978-80-973350-0-7

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík