pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou

Slovenský jazyk pre deti s materinským jazykom maďarským
Szlovák nyelv magyar nemzetiségű gyerekek számára

Slovenský jazyk ako cudzí jazyk – maďarsko-slovenské učebné pomôcky
Szlovák nyelv mint idegen nyelv – magyar-szlovák oktatási segédeszközök

V súlade s metodickými odporúčaniami Štátneho pedagogického ústavu sme pripravili súpravy základných tematických okruhov slovnej zásoby slovenského jazyka pre maďarské deti. Použiť sa dajú v bežných základných školách (prípadne materských školách) s vyučovacím jazykom maďarským. Môžu pomôcť aj v škole s vyučovacím jazykom slovenským, ktorú navštevujú deti maďarskej národnosti.

Zobrazuje sa všetkych 7 výsledkov

Košík