pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou

Matematika a geometria

Matematika a geometria
Svet čísel, tvarov, rébusov a matematických záhad je pre deti lákavý. Sprevádzajte ich na ceste od jednoduchých matematických predstáv k zložitejším číselným operáciam. Počítajte, porovnávajte, priraďujte, sčítajte, odčítajte, poznávajte geometrické útvary a zlomky. Pridajte sa, zábava začína!

Zobrazuje sa všetkych 16 výsledkov

Košík