pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet
Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Úlohou detí bude ukladať obrázky na herný plán podľa zadania. Napr.: 1. Ulož jablko do ľavého horného rohu; 2. Ulož citrón hneď pod jablko; 3. Ulož mrkvu vpravo vedľa citróna. Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Úlohou detí bude ukladať obrázky na herný plán podľa zadania. Napr.: 1. Ulož jablko do ľavého horného rohu; 2. Ulož citrón hneď pod jablko; 3. Ulož mrkvu vpravo vedľa citróna. Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Úlohou detí bude ukladať obrázky na herný plán podľa zadania. Napr.: 1. Ulož jablko do ľavého horného rohu; 2. Ulož citrón hneď pod jablko; 3. Ulož mrkvu vpravo vedľa citróna. Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Herný plán so zvieratami Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Posúvaním priehľadnej červenej orientačnej značky deti podľa zadania na karte nájdu "cieľové" zviera Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Posúvaním priehľadnej červenej orientačnej značky deti podľa zadania na karte nájdu "cieľové" zviera Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Posúvaním priehľadnej červenej orientačnej značky deti podľa zadania na karte nájdu "cieľové" zviera Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Posúvaním priehľadnej červenej orientačnej značky deti podľa zadania na karte nájdu "cieľové" zviera Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Posúvaním priehľadnej červenej orientačnej značky deti podľa zadania na karte nájdu "cieľové" zviera Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Líce karty so zadaním krokovej cesty Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Rub karty - autokorekcia Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Atl. hra: Prikladaním priehľadných červených orientačných značiek deti podľa zadania na karte vyznačia cestu k "cieľovému" zvieraťu Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Atl. hra: Prikladaním priehľadných červených orientačných značiek deti podľa zadania na karte vyznačia cestu k "cieľovému" zvieraťu Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Atl. hra: Prikladaním priehľadných červených orientačných značiek deti podľa zadania na karte vyznačia cestu k "cieľovému" zvieraťu Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet

Orientácia v priestore – Kroková hra

Manipulačné karty

Original price was: 99,00 €.Current price is: 84,00 €. s DPH

Najnižšia cena 30 dní pred začiatkom zľavy: 91,00 

Zľava končí o
13 dni 03 hod 57 min 32 sec
Sledovať cenu

Súprava herných plánov a kariet na precvičovanie orientácie v priestore.

 • pohyb po horizontále, vertikále aj diagonále
 • možnosť obmieňať spôsob hry
 • možnosť prispôsobiť náročnosť hry schopnostiam dieťaťa
 • autokorekcia

Spolu 4 herné plány, 87 kariet a 10 orientačných značiek.

Pomôžte deťom:

 • rozvíjať motorickú koordináciu
 • vybudovať si základy matematického myslenia a uľahčiť následné osvojovanie pojmov ako kruh, štvorec, či rovina
 • zlepšiť ich schopnosť zamerať sa a sústrediť sa na úlohy

Orientácia v priestore je dôležitou zručnosťou pre neskoršie vzdelávanie v matematike, geometrii a fyzike. Deti, ktoré sú dobre vybavené základnými pojmami a schopnosťami orientácie v priestore, sa ľahšie naučia pokročilejšie matematické koncepty.

Produkt je k dispozícii.

Popis

Učebná pomôcka Orientácia v priestore – Kroková hra (manipulačné karty) je určená deťom predškolského veku.

Obsahuje:

 • 2 herné plány s prázdnymi poľami
 • 25 obrázkov (zelenina a ovocie)
 • 2 herné plány so zvieratami
 • 62 autokorekčných kariet so zadaním úlohy (zvieratá)
 • 10 kariet s orientačnou značkou (priesvitná fólia)

Účelom učebnej pomôcky je precvičovať orientáciu v priestore pomocou rôznych typov úloh.


Kroková hra s obrázkami (zelenina a ovocie):

Pripravte si herný plán s prázdnymi poľami a obrázky so zeleninou a ovocím. Úlohou detí bude ukladať obrázky na herný plán podľa zadania. Napr.:

1. Ulož jablko do ľavého horného rohu; 2. Ulož citrón hneď pod jablko; 3. Ulož mrkvu vpravo vedľa citróna.

Úlohy zadávajte až dovtedy, kým nebude zaplnený celý herný plán.


Kroková hra podľa autokorekčných kariet so zadaním úlohy:

Pripravte si herný plán so zvieratami, autokorekčné karty so zadaním úlohy (obrázky zvierat) a kartu s orientačnou značkou (červený rámik na priesvitnej fólii).

Deti pracujú podľa zadania konkrétnej autokorekčnej karty. Napr.:

Kartu s orientačnou značkou položia na pole s obrázkom somára.

1. krok (štart)

Potom posúvajú orientačnú značku podľa zadania.

2. krok

3. krok

4. krok (cieľ)

Správnosť riešenia si deti overia otočením karty na rubovú stranu.

Pri riešení úloh sa deti pohybujú vo všetkých smeroch: horizontálne, vertikálne, ale aj po diagonále. Napr.:


Herný plán so zvieratami môžete použiť aj bez autokorekčných kariet so zadaním úlohy:

1. Deťom budete klásť otázky.

Napr.:

 • Aké zviera je hneď pod medveďom?
 • Aké zviera je medzi myšou a chobotnicou?
 • Aké zviera je naľavo od krtka?
 • Aké zvieratá sú medzi rybou a nosorožcom?
 • Aké zvieratá sú pod papagájom?
 • Aké zviera je v strede?
 • Aké zvieratá sú v hornom rade?
 • Aké zvieratá sú v stĺpci úplne vpravo?
  Atď.

2. Vyzvete dieťa, aby si vybralo niektoré zo zvierat a samo opísalo jeho polohu na hernom pláne.

3. Vyzvete dieťa, aby našlo cestu od jedného zvieraťa k druhému. Cestu môže postupne znázorňovať pomocou orientačnej značky a vlastnými slovami popisuje svoj postup s použitím výrazov: hore, dolu, doprava, doľava, a pod.


Kombinujte s učebnou pomôckou Orientácia v priestore – Kde to je? »

Detaily pomôcky

Počet kariet

herný plán 4x
obrázky (ovocie a zelenina) 25x
autokorekčné karty so zadaním úlohy (zvieratá) 62x
karty s orientačnou značkou 10x

Rozmer kariet

herný plán 297 x 297 mm
obrázky (ovocie a zelenina) 50 x 50 mm
autokorekčné karty so zadaním úlohy (zvieratá) 193 x 85 mm
karty s orientačnou značkou 55 x 55 mm

Materiál

herný plán – papier 200 g/m2
karty – papier 200 g/m2
orientačné značky – priehľadná fólia

Povrchová úprava

laminovanie

Balenie

lepenková krabička na mieru

Vekové určenie

MŠ (predškoláci)

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík