pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty
Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty (pomôcka obsahuje 10 rôznych veľkých kariet A3 s tabuľkami na premenu jednotiek) Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty (pomôcka obsahuje 5 rôznych veľkých kariet A3 s meradlom) Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty (pomôcka obsahuje 5 rôznych veľkých kariet A3 s meradlom) Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - zadanie Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - presun číslic po diagonále na správny riadok premenených jednotiek Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - riešenie po doplnení núl Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - kontrola otočením karty s príkladom na rubovú stranu Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - riešenie je možné dosiahnuť aj priložením malých kariet s číslicami pri zachovaní zadania) Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - zadanie Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - presun číslic po diagonále na správny riadok premenených jednotiek Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - kontrola otočením karty s príkladom na rubovú stranu Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - riešenie je možné dosiahnuť aj priložením malých kariet s číslicami pri zachovaní zadania) Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - zadanie Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - presun číslic po diagonále na správny riadok premenených jednotiek Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - kontrola otočením karty s príkladom na rubovú stranu Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - riešenie je možné dosiahnuť aj priložením malých kariet s číslicami pri zachovaní zadania) Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - riešenie je možné dosiahnuť aj priložením malých kariet s číslicami pri zachovaní zadania) Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - zadanie Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty (líce kariet s príkladmi s ilustráciou) Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty (líce kariet s príkladmi obsahuje príklady s ilustráciou alebo bez ilustrácie) Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty (rub kariet s príkladmi obsahuje zobrazené riešenia)) Premena dĺžkových jednotiek | spolu 210 kariet rôznych veľkostí Premena dĺžkových jednotiek | spolu 210 kariet rôznych veľkostí Premena dĺžkových jednotiek | spolu 210 kariet rôznych veľkostí Premena dĺžkových jednotiek | spolu 210 kariet rôznych veľkostí Premena dĺžkových jednotiek | spolu 210 kariet rôznych veľkostí Premena dĺžkových jednotiek | spolu 210 kariet rôznych veľkostí Premena dĺžkových jednotiek | spolu 210 kariet rôznych veľkostí Premena dĺžkových jednotiek | Veľké karty - obsah balenia - spolu 210 kariet rôznych veľkostí

Premena jednotiek dĺžky

Veľké karty

Original price was: 169,00 €.Current price is: 143,00 €. s DPH

Najnižšia cena 30 dní pred začiatkom zľavy: 152,00 

Zľava končí o
13 dni 04 hod 58 min 28 sec
Sledovať cenu

Súprava výukových a autokorekčných kariet k tematickému celku premena jednotiek dĺžky.

  • veľmi názorne pomáha pochopiť princíp premeny jednotiek dĺžky obomi smermi
  • tréning premeny jednotiek na 92 konkrétnych príkladoch
  • premeny jednotiek dĺžky od km až po mm
  • autokorekcia šetrí úsilie a čas učiteľa

Spolu 210 kariet.

Produkt je k dispozícii.

Popis

Učebná pomôcka Premena jednotiek dĺžky (veľké karty) je určená žiakom II. stupňa ZŠ (príp. I. stupňa ZŠ):

Obsahuje:

  • 5 veľkých kariet A3 s meradlom (1 dm, 10 cm, 100 mm)
  • 5 veľkých základných kariet A3 na znázornenie premeny jednotiek dĺžky
  • 98 malých kariet s číslicou
  • 57 kariet A5 s príkladmi na premenu jednotiek dĺžky s obrázkom
  • 35 kariet A5 s príkladmi na premenu jednotiek dĺžky bez obrázka
  • 10 veľkých kariet A3 s tabuľkami na premenu jednotiek dĺžky

Učebná pomôcka je zameraná na názorné predvedenie premeny jednotiek dĺžky a na následný nácvik premeny jednotiek obomi smermi.

Na veľkých kartách A3 s meradlom je znázornený 1 dm (v reálnej mierke) a jeho delenie na centimetre a milimetre. Tieto karty umožnia deťom porovnať veľkosť jednotiek (1 dm, 1 cm a 1 mm) a pochopiť princíp premeny jednotiek.

Pomocou veľkých základných kariet A3 a malých kariet s číslicou môžete deťom názorne predviesť postup pri premene jednotiek dĺžky. Malé karty s číslicou sa na veľkej základnej karte posúvajú po diagonále buď smerom nahor, alebo smerom nadol (podľa toho, či postupujete z väčších jednotiek na menšie alebo naopak). Posúvanie číslic po diagonále uľahčuje farebné odlíšenie políčok. Po oboznámení detí s desatinnými číslami môžete použiť veľké základné karty s políčkom určeným pre desatinu, ktorá je na karte oddelená zvislou modrou čiarou.

Karty A5 s príkladmi môžete využiť na precvičovanie premeny jednotiek dĺžky. Na prednej strane karty je obrázok so zadaním úlohy. Úlohu deti riešia v zošite alebo na samostatnom hárku a výsledok si môžu skontrolovať po otočení kariet. Na rubovej strane kariet je znázornenie správneho riešenia.

Karty obsahujú 92 príkladov z rôznych oblastí života, preto je možné použiť ich aj v rámci medzipredmetových vzťahov. V niektorých príkladoch, na ktorých sú znázornené reálne objekty (napr. raketoplán alebo hokejová brána), sú uvedené skutočné rozmery týchto objektov.

Základné karty na premenu jednotiek v kombinácii s malými kartami s číslicami sú rozsahom plne kompatibilné s kartami s príkladmi t.j. každý príklad sa dá vyriešiť na niektorej so základných kariet.

***

Veľké karty A3 s tabuľkami na premenu jednotiek sú vhodné vo fáze, kedy sa už deti nemusia opierať o názorné ukážky a narábajú už len s matematickými operáciami. Môžete ich využiť aj ako nástenné aplikácie.

***

Rozsah pomôcky umožňuje prácu vo viacerých skupinách.

Učebná pomôcky obsahuje príklady premeny jednotiek dĺžky od km až po mm obomi smermi, vrátane príkladov s výsledkom alebo zadaním s jedným desatinným miestom.

Detaily pomôcky

Typ učebnej pomôcky

veľké karty

Počet kariet

5 veľkých kariet A3 s meradlom
5 veľkých základných kariet A3 na znázornenie premeny jednotiek
98 malých kariet s číslicou
92 kariet A5 s príkladmi na premenu jednotiek
10 veľkých kariet A3 s tabuľkami na premenu jednotiek

Rozmer kariet

karty s meradlom A3
veľké základné karty A3
malé karty s číslicou 35×35 mm
karty s príkladmi A5
karty s tabuľkami na premenu jednotiek A3

Materiál

papier 200 g/m2

Povrchová úprava

laminovanie

Balenie

kartónová krabica

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík