Súhlas so spracovaním osobných údajov

 
Týmto súhlasom nám ako dotknutá osoba udeľujete možnosť zasielať vám e-mailový newsletter. Nájdete v ňom naše najzaujímavejšie informácie o produktoch, akcie, pozvánky, novinky, súťaže, či nové služby. Posielame ho zvyčajne jedenkrát za mesiac. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka vyjadrujem ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa spoločnosťou E-GO s.r.o. ako prevádzkovateľom, a to

  • za účelom zasielania marketingovej komunikácie prostredníctvom e-mailu (newsletter)
  • právnym základom spracúvania osobných údajov je vyššie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“)
  • súhlas udeľujem na dobu 5 rokov, alebo do odvolania tohto súhlasu.

Potvrdenie veku

Zároveň beriem na vedomie, že v zmysle príslušných právnych predpisov môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov samostatne vyjadriť iba osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov, pričom v prípade nedovŕšenia tohto veku sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby. V takom prípade nie je možné súhlas udeliť, ale je potrebné kontaktovať spoločnosť E-GO s.r.o. Potvrdením svojho súhlasu preto zároveň potvrdzujem, že som dovŕšil(a) vek 16 rokov.

Prenos informácií

Ako našu platformu na automatizáciu e-mailového marketingu používame MailChimp (The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, a Georgia limited liability corporation). Potvrdením svojho súhlasu potvrdzujem, že informácie, ktoré poskytnem, budú prenesené do aplikácie MailChimp na ďalšie spracovanie v súlade s ich Zásadami ochrany osobných údajov a Podmienkami použitia.

Viac informácií o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov získate na stránke Prehlásenie o ochrane osobných údajov.