Formulár na odstúpenie od zmluvy

V zmysle platnej legislatívy a obchodných podmienok Vám poskytujeme formulár na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Formulár na stiahnutie (PDF, 30,2 kB) »

V prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy, stiahnite si formulár, vyplňte ho a pošlite podľa pokynov v obchodných podmienkach.