pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Premena jednotiek obsahu | Veľké karty
Premena jednotiek obsahu | Veľké karty | Jedna z tabuliek na premenu jednotiek Premena jednotiek obsahu | Veľké karty | Jedna z tabuliek na premenu jednotiek Premena jednotiek obsahu | Veľké karty | Ukážka veľkej karty A3 s jednotkami obsahu Premena jednotiek obsahu | Veľké karty | Ukážka veľkej karty A3 s jednotkami obsahu Premena jednotiek obsahu | Veľké karty | Ukážka veľkej karty A3 s jednotkami obsahu Premena jednotiek obsahu | Jedna z veľkých základných kariet A3 na znázornenie premeny jednotiek obsahu Premena jednotiek obsahu | Jedna z veľkých základných kariet A3 na znázornenie premeny jednotiek obsahu Premena jednotiek obsahu | Veľké karty - zadanie na hornej karte s príkladom; číselné zobrazenie na spodnej základnej karte na prevod jednotiek Premena jednotiek obsahu | Veľké karty - zadanie na hornej karte s príkladom; presun číslic po diagonále na správny riadok premenených jednotiek na spodnej základnej karte Premena jednotiek obsahu | Kontrola správnosti riešenia otočením hornej karty s príkladom na rubovú stranu Premena jednotiek obsahu | Veľké karty - zadanie na hornej karte s príkladom; číselné zobrazenie na spodnej základnej karte na prevod jednotiek Premena jednotiek obsahu | Veľké karty - zadanie na hornej karte s príkladom; presun číslic po diagonále na správny riadok premenených jednotiek na spodnej základnej karte Premena jednotiek obsahu | Kontrola správnosti riešenia otočením hornej karty s príkladom na rubovú stranu Premena jednotiek obsahu | Veľké karty - zadanie na hornej karte s príkladom; číselné zobrazenie na spodnej základnej karte na prevod jednotiek Premena jednotiek obsahu | Veľké karty - zadanie na hornej karte s príkladom; presun číslic po diagonále na správny riadok premenených jednotiek na spodnej základnej karte Premena jednotiek obsahu | Kontrola správnosti riešenia otočením hornej karty s príkladom na rubovú stranu Premena jednotiek obsahu | Veľké karty (líce kariet s príkladmi) Premena jednotiek obsahu | Veľké karty (rub kariet s príkladmi obsahuje zobrazené riešenia) Premena jednotiek obsahu | Veľké karty Premena jednotiek obsahu | Veľké karty Premena jednotiek obsahu | Veľké karty - obsah balenia - spolu 174 kariet rôznych veľkostí Premena jednotiek obsahu | Veľké karty | Jedna z tabuliek na premenu jednotiek

Premena jednotiek obsahu

Veľké karty

121,00  s DPHSledovať cenu

Zľava končí o
14 dni 01 hod 29 min 30 sec

Súprava výukových a autokorekčných kariet k tematickému celku premena jednotiek obsahu.

  • veľmi názorne pomáha pochopiť princíp premeny jednotiek obsahu obomi smermi
  • tréning premeny jednotiek obsahu na 64 konkrétnych príkladoch
  • premeny jednotiek obsahu od km2 až po mm2
  • autokorekcia šetrí úsilie a čas učiteľa

Spolu 174 kariet.

NOVINKA | 12 % ZĽAVA

Produkt je k dispozícii.

Popis

Učebná pomôcka Premena jednotiek obsahu (veľké karty) je určená žiakom II. stupňa ZŠ:

Obsahuje:

  • 3 veľké karty A3 s jednotkami obsahu (1 dm2, 100 cm2, 10 000 mm2)
  • 4 veľké základné karty A3 na znázornenie premeny jednotiek obsahu
  • 98 malých kariet s číslicou
  • 40 kariet A5 s príkladmi na premenu jednotiek obsahu s obrázkom
  • 24 kariet A5 s príkladmi na premenu jednotiek obsahu bez obrázka
  • 5 veľkých kariet A3 s tabuľkami na premenu jednotiek obsahu

Učebná pomôcka je zameraná na názorné predvedenie premeny jednotiek obsahu a na následný nácvik premeny jednotiek obomi smermi.

Na veľkých kartách A3 s jednotkami obsahu je znázornený 1 dm2, 1 cm2 a 1 mm2 (v reálnej mierke). Na ďalších dvoch je znázornený 1 dm2, 100 cm2 a 10 000 mm2. Tieto karty umožnia deťom porovnať veľkosť jednotiek a pochopiť princíp premeny jednotiek.

Pomocou veľkých základných kariet A3 a malých kariet s číslicou môžete deťom názorne predviesť postup pri premene jednotiek obsahu. Malé karty s číslicou sa na veľkej základnej karte posúvajú po diagonále buď smerom nahor, alebo smerom nadol (podľa toho, či postupujete z väčších jednotiek na menšie alebo naopak). Posúvanie číslic po diagonále uľahčuje farebné odlíšenie políčok. Posúvanie číslic po diagonále uľahčuje farebné odlíšenie políčok. Políčka určené pre desatinné miesta sú na karte oddelené zvislou modrou čiarou.

Karty A5 s príkladmi môžete využiť na precvičovanie premeny jednotiek obsahu. Na prednej strane karty je obrázok so zadaním úlohy. Úlohu deti riešia v zošite alebo na samostatnom hárku a výsledok si môžu skontrolovať po otočení kariet. Na rubovej strane kariet je znázornenie správneho riešenia.

Základné karty na premenu jednotiek v kombinácii s malými kartami s číslicami sú rozsahom plne kompatibilné s kartami s príkladmi t.j. každý príklad sa dá vyriešiť na niektorej so základných kariet.


Veľké karty A3 s tabuľkami na premenu jednotiek obsahu sú vhodné vo fáze, keď sa už deti nemusia opierať o názorné ukážky a narábajú už len s matematickými operáciami. Môžete ich využiť aj ako nástenné aplikácie.


Rozsah pomôcky umožňuje prácu vo viacerých skupinách.

Učebná pomôcky obsahuje príklady premeny jednotiek obsahu od km2 až po mm2 obomi smermi, vrátane príkladov s výsledkom alebo zadaním s desatinnými miestami.

Detaily pomôcky

Typ učebnej pomôcky

manipulačné karty, veľké karty

Počet kariet

3 veľké karty A3 s jednotkami obsahu
4 veľké základné karty A3 na znázornenie premeny jednotiek obsahu
98 malých kariet s číslicou
64 kariet A5 s príkladmi na premenu jednotiek obsahu
5 veľkých kariet A3 s tabuľkami na premenu jednotiek obsahu

Rozmer kariet

karty s jednotkami obsahu A3
veľké základné karty A3
malé karty s číslicou 35×35 mm
karty s príkladmi A5
karty s tabuľkami na premenu jednotiek obsahu A3

Materiál

papier 200 g/m2

Povrchová úprava

laminovanie

Balenie

kartónová krabica

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík