pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Maďarsko-slovenské slovíčka - Číslovky | Priraďovacie karty (182ks)
Maďarsko-slovenské slovíčka - Číslovky | Priraďovacie karty (182ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Číslovky | Priraďovacie karty (182ks) p089-slovencina-pre-madarske-deti-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0007 p089-slovencina-pre-madarske-deti-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0009 p089-slovencina-pre-madarske-deti-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0011 p089-slovencina-pre-madarske-deti-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0013 p089-slovencina-pre-madarske-deti-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0015 p089-slovencina-pre-madarske-deti-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0017 p089-slovencina-pre-madarske-deti-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0019-1 p089-slovencina-pre-madarske-deti-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0021 Maďarsko-slovenské slovíčka - Číslovky | Priraďovacie karty (182ks) p089-slovencina-pre-madarske-deti-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0023 p089-slovencina-pre-madarske-deti-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0001

Maďarsko-slovenské slovíčka – Číslovky

Priraďovacie karty

64,00  s DPHSledovať cenu

Kúpite aj vo zvýhodnenej kombinácii
Maďarsko-slovenské slovíčka
Magyar-szlovák szavak
Balík 7 učebných pomôcok »

(do 31. marca 2024)

Súprava priraďovacích kariet.

Obsahuje 182 kariet.

Účinným spôsobom rozvíja a upevňuje základnú slovnú zásobu v slovenskom jazyku Základné a radové číslovky, zlomky.

 • vyvinuté podľa metodických odporúčaní  Štátneho pedagogického ústavu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka
 • pre deti školského (príp. predškolského) veku s materinským jazykom maďarským
 • tematický okruh základov slovenského jazyka pre deti, ktoré sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk
 • vizuálna fixácia učiva prostredníctvom nádherných obrázkov
 • 91 slovenských výrazov z maďarčiny do slovenčiny

Je vhodná pre:

 • výučbu základov slovenčiny v triede s vyučovacím jazykom maďarským
 • doplnkovú podporu výučby základov slovenčiny pre maďarské deti v škole s vyučovacím jazykom slovenským

Magyar-szlovák szavak – Számnevek

Oktatási segédeszköz – Szlovák nyelv magyar nemzetiségű gyerekek számára

 • 182 kártya
 • óvodás és iskolás gyerekek számára egyaránt
 • alapszókincset tartalmazó témakör
 • a tananyag vizuális rögzítése gyönyörű képek segítségével
 • 91 szlovák kifejezés (szavak, szókapcsolatok) magyarról szlovákra fordítva

Produkt je k dispozícii.

Popis

Učebná pomôcka Slovenské slovíčka pre deti z materinským jazykom maďarským – Číslovky (priraďovacie karty)

e určená maďarským deťom školského veku, ktoré sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk. Prostredníctvom obrázkových a textových kariet si deti zábavným a účinným spôsobom rozvíjajú a upevňujú základnú slovnú zásobu v slovenskom jazyku.

Použitie:
Úlohou detí je prikladať k základným kartám s obrázkom malé karty s textom a priradiť tak slovenský pojem k príslušnému obrázku. Po otočení základnej karty si môžu samy skontrolovať správnosť riešenia. Na rubovej strane základnej obrázkovej karty je slovenský výraz, aj jeho maďarský ekvivalent.

Obsahuje:

 • tematický okruh Základné číslovky
  44 základných kariet s obrázkom a textom
  44 malých kariet s textom
 • tematický okruh Radové číslovky
  31 základných kariet s obrázkom a textom
  31 malých kariet s textom
 • tematický okruh Zlomky
  16 základných kariet s obrázkom a textom
  16 malých kariet s textom
 • lepenkovú krabičku na mieru

Tematický celok slovnej zásoby patrí medzi základné okruhy podľa metodických odporúčaní Štátneho pedagogického ústavu pre výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.


Učebná pomôcka je kombinovateľná so všetkými ďalšími pomôckami v kategórii Slovenský jazyk pre deti s materinským jazykom maďarským »

 

Detaily pomôcky

Typ učebnej pomôcky

priraďovacie karty

Rozmer kariet

základné karty a obrázkom a textom 93,5 x 95 mm
malé karty s textom 93,5 x 37 mm

Počet kariet

základné karty a obrázkom a textom 91
malé karty s textom 91

Materiál

papier 200 g/m2

Povrchová úprava

laminovanie

Balenie

lepenková krabička na mieru

Tlač

obojstranná

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ, MŠ (predškoláci)

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík