pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty + učebnica
Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty + učebnica Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty + učebnica | poradie krížikov a bé Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka princípu autokorekcie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | poradie krížikov (líce) Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | kontrola poradia krížikov a bé (rub) Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | poradie krížikov (líce) - nesprávne poradie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | kontrola poradia krížikov a bé (rub) - nesprávne poradie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | rozlišovanie celého tónu a poltónu Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | rozlišovanie celého tónu a poltónu - správne riešenie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | rozlišovanie celého tónu a poltónu (rub) - kontrola, správne riešenie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | rozlišovanie celého tónu a poltónu - riešenie s chybou Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | rozlišovanie celého tónu a poltónu (rub) - kontrola, riešenie s chybou Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka princípu autokorekcie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka princípu autokorekcie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | priraďovanie názvov nôt Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | priraďovanie názvov nôt Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | priraďovanie názvov nôt (rub) - kontrola, správne riešenie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | priraďovanie názvov nôt Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | priraďovanie názvov nôt (rub) - kontrola, nesprávne riešenie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka princípu autokorekcie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka princípu autokorekcie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | priraďovanie enharmonických tónov Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | priraďovanie enharmonických tónov Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | priraďovanie skupiny enharmonických tónov - správne riešenie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | priraďovanie skupiny enharmonických tónov (rub) - nesprávne riešenie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | priraďovanie skupiny enharmonických tónov - nesprávne riešenie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka princípu autokorekcie Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty + učebnica Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty + učebnica Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice Posuvky - trpaslíci | Priraďovacie karty | ukážka z učebnice

Posuvky – trpaslíci

Priraďovacie karty + učebnica

Sledovať cenu

+ BONUS ZADARMO: 10 ks špeciálnych notových zošitov

Učebná pomôcka obsahuje:

 • 294 priraďovacích kariet
 • 88-stranovú učebnicu

Učebná pomôcka na orientáciu v tónovej sústave a čítanie nôt s posuvkami v husľovom a basovom kľúči. Vhodná je pre:

 • 1. – 4. ročník prvej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ

 • komplexné spracovanie – funkcia posuviek, predznamenanie, enharmonická zámena tónov
 • výnimočný spôsob podania témy zodpovedajúci detskému vnímaniu
 • opiera sa o mnohoročné skúsenosti z pedagogickej praxe v ZUŠ
 • obrazová a farebná symbolika podporuje vizuálnu pamäť
 • úzke previazanie učebnice a kariet
 • princíp udržiavania pozornosti dieťaťa
 • autokorekcia šetrí čas a úsilie učiteľa

Katalógové číslo: P061 Kategória: Značky: , ,

Popis

Siedmi trpaslíci sa rozhodne nikdy nenudia. Majú radi hudbu, prírodu a vždy sa s láskou vracajú do svojej chalúpky na okraji lesa. Pretože, ako sa vraví, všade dobre, ale doma najlepšie. Chalúpka nie je veľká, veď trpaslíci sú skromní a k životu im stačí naozaj málo. Nikdy by však neprepásli žiadnu príležitosť na to, aby si vylepšili náladu. Preto je pod chalúpkou vyhĺbená pivnica, v ktorej sa trpaslíci zabávajú po svojom. K zábave sa s radosťou pridajú aj lesné chameleóny so svojou zvláštnou schopnosťou.

Učebná pomôcka Posuvky – trpaslíci (priraďovacie karty) je určená žiakom 1. – 4. ročníka prvej časti I. stupňa základného štúdia ZUŠ. Môžete si vybrať kombináciu počtu kusov súprav kariet a učebníc pre triedy skupinovej výučby hudobnej náuky alebo pre individuálne hodiny hry na hudobnom nástroji.

Deti si môžu zábavnou formou zdokonaľovať čítanie nôt s posuvkami v husľovom, resp. basovom kľúči. Pomôcka obsahuje autokorekčné karty, ktoré deťom umožňujú overiť si správnosť ich riešenia pomocou kontrolného znaku na rubovej strane kariet. Privítajú ju najmä hudobní pedagógovia, ktorí chcú svojich žiakov viesť k dôslednej a pohotovej orientácii v notovej osnove.

Súčasťou učebnej pomôcky je učebnica,  ktorá obsahovo nadväzuje na titul Tónová sústava. V príbehu opäť figurujú postavy siedmich trpaslíkov. Ich zábavné schodisko pomáha deťom pochopiť funkciu posuviek v hudbe. Deti sa oboznamujú aj s významom predznamenania a enharmonickou zámenou tónov (obsah pozrite nižšie).

Učebná pomôcka slúži ako vizuálna opora pri nadobúdaní základných hudobných zručností a jej použitie by malo byť úzko prepojené s priamymi hudobnými aktivitami!

Učebná pomôcka obsahuje:

Priraďovacie karty na rozlišovanie celého tónu a poltónu

 • 1 malá základná karta s kontrolným znakom celého tónu
 • 1 malá základná karta s kontrolným znakom poltónu
 • 15 malých kariet s dvojicou tónov, ktoré tvoria celý tón
 • 12 malých kariet s dvojicou tónov, ktoré tvoria poltón

Priraďovacie karty na čítanie nôt s posuvkami v husľovom a basovom kľúči

 • 58 kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty
 • 1 podlhovastá karta s basovým kľúčom
 • 1 podlhovastá karta s husľovým kľúčom
 • 14 základných podlhovastých kariet s notou v basovom kľúči v rozsahu od Cis do his  (karty sú vľavo označené malým basovým kľúčom)
 • 14 základných podlhovastých kariet s notou v basovom kľúči v rozsahu od Ces do b  (karty sú vľavo označené malým basovým kľúčom)
 • 15 základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči v rozsahu od cis1 do cis3 (karty sú vľavo označené malým husľovým kľúčom)
 • 15 základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči v rozsahu od ces1 do ces3 (karty sú vľavo označené malým husľovým kľúčom)

Priraďovacie karty na čítanie nôt s dvojitými posuvkami v husľovom a basovom kľúči

 • 30  kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty
 • 1 podlhovastá karta s basovým kľúčom
 • 1 podlhovastá karta s husľovým kľúčom
 • základných podlhovastých kariet s notou v basovom kľúči v rozsahu od cisis do hisis  (karty sú vľavo označené malým basovým kľúčom)
 • základných podlhovastých kariet s notou v basovom kľúči v rozsahu od ceses do heses  (karty sú vľavo označené malým basovým kľúčom)
 • základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči v rozsahu od cisis1 do cisis2 (karty sú vľavo označené malým husľovým kľúčom)
 • základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči v rozsahu od ceses1 do ceses2 (karty sú vľavo označené malým husľovým kľúčom)

Malé karty na precvičovanie poradia krížikov a bé

 • 7 malých kariet s krížikmi
 • 7 malých kariet s bé

Priraďovacie karty na precvičovanie enharmonických tónov

 • 1 podlhovastá karta s husľovým kľúčom
 • 35 podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči (karty sú vľavo označené malým husľovým kľúčom a znakom chameleóna)
 • 35 malých kariet s názvom noty

Učebnica (brožúra)

88 strán (formát 220 x 155 mm)

1. a 2. ročník

 • Návrat k siedmim trpaslíkom
 • Celý tón a poltón
 • Zvyšovanie a znižovanie tónov
 • Krížik
 • Odrážka
 • Poradie krížikov
 • Predznamenanie
 • Názvy nôt s posuvkami
 • Veľká oktáva s krížikom a bé
 • Malá oktáva s krížikom a bé
 • Jednočiarková oktáva s krížikom a bé
 • Dvojčiarková oktáva s krížikom a bé
 • Trojčiarková oktáva s krížikom a bé

3. a 4. ročník

 • Dvojitý krížik
 • Dvojité bé
 • Dvojitá odrážka
 • Veľká oktáva s dvojitým krížikom a dvojitým bé
 • Malá oktáva s dvojitým krížikom a dvojitým bé
 • Jednočiarková oktáva s dvojitým krížikom a dvojitým bé
 • Dvojčiarková oktáva s dvojitým krížikom a dvojitým bé
 • Trojčiarková oktáva s dvojitým krížikom a dvojitým bé
 • Enharmonické tóny

Obal

 • lepenková krabička na mieru

Detaily pomôcky

Typ učebnej pomôcky

učebnica, priraďovacie karty

Rozmer kariet

malé karty 65 x 65 mm
podlhovasté karty 65 x 130 mm
učebnica formát 220 x 155 mm

Počet kariet

malé karty 166
karty s kľúčmi 5
podlhovasté karty 123

Materiál

papier 200 g/m2

Povrchová úprava

laminovanie

Tlač

obojstranná

Balenie

lepenková krabička

Vekové určenie

Nižšie ročníky ZUŠ

ISBN

ISBN 978-80-973350-6-9

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík