pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Tónová sústava - balenie 1x karty (180 kariet v krabičke) + 1x učebnica (94 strán)
Tónová sústava - ukážka priradenia názvu nôt (noty v husľovom kľúči) Tónová sústava - ukážka priradenia názvu nôt (noty v basovom kľúči) Tónová sústava - ukážka priradenia názvu nôt (noty v husľovom kľúči) + príslušný obsah v učebnici Tónová sústava - ukážka priradenia názvu nôt (noty v husľovom kľúči) + príslušný obsah v učebnici Tónová sústava - ukážka priradenia názvu nôt (noty v basovom kľúči) + príslušný obsah v učebnici Tónová sústava - ukážka priradenia názvu nôt (noty v husľovom kľúči) - správne riešenie Tónová sústava - ukážka autokorekcie na rube kariet (noty v husľovom kľúči) - správne riešenie Tónová sústava - ukážka priradenia názvu nôt (noty v husľovom kľúči) - nesprávne riešenie Tónová sústava - ukážka autokorekcie na rube kariet (noty v husľovom kľúči) - nesprávne riešenie Tónová sústava - ukážka autokorekcie na rube kariet (noty v husľovom kľúči) Tónová sústava - ukážka priradenia názvu nôt (noty v basovom kľúči) - správne riešenie Tónová sústava - ukážka autokorekcie na rube kariet (noty v basovom kľúči) - správne riešenie Tónová sústava - ukážka priradenia názvu nôt (noty v basovom kľúči) - nesprávne riešenie Tónová sústava - ukážka autokorekcie na rube kariet (noty v basovom kľúči) - nesprávne riešenie Tónová sústava - ukážka autokorekcie na rube kariet (noty v basovom kľúči) Tónová sústava - ukážka priradenia názvu nôt (noty v husľovom a basovom kľúči) - správne riešenie Tónová sústava - ukážka autokorekcie (noty v husľovom a basovom kľúči) - rub hlavných kariet s kontrolnými značkami - správne riešenie Tónová sústava - ukážka autokorekcie (noty v husľovom a basovom kľúči) - rub hlavných aj malých kariet s kontrolnými značkami - správne riešenie Tónová sústava - veľké karty na priraďovanie základných nôt hudobnej abecedy - líce Tónová sústava - veľké karty na priraďovanie základných nôt hudobnej abecedy - rub (kontrola) Tónová sústava - veľké karty na priraďovanie názvov oktáv k ich najnižšiemu tónu - líce Tónová sústava - veľké karty na priraďovanie názvov oktáv k ich najnižšiemu tónu - rub (kontrola) Tónová sústava - rozložený obsah balenia: 180 kariet a 94-stranová učebnica Tónová sústava - rozložený obsah balenia: 180 kariet a 94-stranová učebnica Tónová sústava - obsah balenia 1x karty (180 kariet) + 1x učebnica (94 strán) Tónová sústava - balenie 1x karty (180 kariet v krabičke) + 5x učebnica (94 strán) Tónová sústava - ukážka balenia kariet - obsah krabičky (180 kartičiek) Tónová sústava - ukážka balenia kariet Tónová sústava - krabička Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Tónová sústava (trpaslíci) - ukážka z učebnice Ochrana autorských práv D-HIVC-0001 (Digitalproof.io)

Tónová sústava – trpaslíci

Priraďovacie karty + učebnica

Sledovať cenu

+ BONUS ZADARMO: 10 ks špeciálnych notových zošitov

Učebná pomôcka obsahuje:

 • 180 priraďovacích kariet
 • 94-stranovú učebnicu

Učebná pomôcka na orientáciu v tónovej sústave a čítanie nôt v husľovom a basovom kľúči. Vhodná je pre:

 • prípravný ročník ZUŠ
 • 1. a 2. ročník prvej časti I. stupňa základného štúdia na ZUŠ

 • komplexné spracovanie – od základov až po rozsah 9 oktáv
 • výnimočný spôsob podania témy zodpovedajúci detskému vnímaniu
 • opiera sa o mnohoročné skúsenosti z pedagogickej praxe v ZUŠ
 • obrazová a farebná symbolika podporuje vizuálnu pamäť
 • úzke previazanie učebnice a kariet
 • princíp udržiavania pozornosti dieťaťa
 • autokorekcia šetrí čas a úsilie učiteľa

Katalógové číslo: P055 Kategória: Značky: , ,

Popis

Rozprávku o siedmich trpaslíkoch ste už určite počuli a videli veľakrát. Rozprávkové kráľovstvá sú všelijaké a práve teraz ste sa ocitli v Kráľovstve hudby, kde sa veci dejú trochu inak. Trpaslíci tu neodchádzajú každý deň do bane, aby z nej vydolovali drahokamy. Hľadajú poklady na úplne iných miestach, pretože v Kráľovstve hudby je najväčším bohatstvom svet tónov. V ňom sa trpaslíci cítia ako ryby vo vode. Vitajte a nechajte sa nimi sprevádzať.

Učebná pomôcka Tónová sústava (priraďovacie karty + učebnica) je určená deťom mladšieho školského veku, ktoré navštevujú hudobný odbor ZUŠ. Môžete si vybrať kombináciu počtu kusov súprav kariet a učebníc pre triedy skupinovej výučby hudobnej náuky alebo pre individuálne hodiny hry na hudobnom nástroji.

Deti si môžu zábavnou formou zdokonaľovať čítanie nôt v husľovom, resp. basovom kľúči. Pomôcka obsahuje autokorekčné karty, ktoré deťom umožňujú overiť si správnosť ich riešenia pomocou kontrolného znaku na rubovej strane kariet.

Pomôcka má široký záber (9 oktáv) a umožňuje čítanie nôt v husľovom aj basovom kľúči. Privítajú ju najmä hudobní pedagógovia, ktorí chcú svojich žiakov viesť k dôslednej a pohotovej orientácii v notovej osnove.

Súčasťou učebnej pomôcky je učebnica, ktorá deťom približuje diatonickú tónovú sústavu. Prostredníctvom postáv siedmich trpaslíkov spoznávajú hudobnú abecedu, usporiadanie tónového systému do oktáv a oboznamujú sa so základmi notácie v husľovom a basovom kľúči (obsah pozrite nižšie).

Učebná pomôcka slúži ako vizuálna opora pri nadobúdaní základných hudobných zručností a jej použitie by malo byť úzko prepojené s priamymi hudobnými aktivitami!

Učebná pomôcka obsahuje:

Priraďovacie karty pre prípravný ročník na čítanie nôt (základy tónovej sústavy)

 • 1 veľká karta s husľovým kľúčom
 • 8 veľkých kariet s postavou trpaslíka a názvom noty
 • 8 veľkých kariet s notou

Priraďovacie karty na určovanie názvov oktáv

 • 9 veľkých kariet s názvami oktáv
 • 9 veľkých kariet s názvami prvých tónov oktáv

Priraďovacie karty na čítanie nôt husľovom a basovom kľúči

 • 70 kariet s postavou trpaslíka a s názvom noty
 • 2 podlhovasté karty s basovým kľúčom
 • 2 podlhovasté karty s husľovým kľúčom
 • 31 základných podlhovastých kariet s notou v basovom kľúči v rozsahu od A2 do h1 (karty sú vľavo označené malým basovým kľúčom)
 • 39 základných podlhovastých kariet s notou v husľovom kľúči v rozsahu od e do c5 (karty sú vľavo označené malým husľovým kľúčom)

Učebnica (brožúra)

92 strán (formát 220 x 155 mm)

 • Kráľovstvo hudby a sedem trpaslíkov
 • Nota a notová osnova
 • Hudobná abeceda
 • Oktávy
 • Husľový a basový kľúč
 • Od tónu c1 smerom nahor
 • Jednočiarková oktáva
 • Dvojčiarková oktáva
 • Trojčiarková oktáva
 • Štvorčiarková oktáva
 • Päťčiarková oktáva
 • Od tónu c1 smerom nadol
 • Malá oktáva
 • Veľká oktáva
 • Kontra oktáva
 • Subkontra oktáva
 • Prehľad oktáv

Obal

 • lepenková krabička na mieru

Detaily pomôcky

Typ učebnej pomôcky

učebnica, priraďovacie karty

Rozmer kariet

malé karty 65 x 65 mm
podlhovasté karty 65 x 130 mm a 65 x 170 mm
veľké karty
učebnica formát 220 x 155 mm

Počet kariet

malé karty 70
karty s kľúčmi 4
podlhovasté karty 70
veľké karty 36

Materiál

papier 200 g/m2

Povrchová úprava

laminovanie

Tlač

obojstranná

Balenie

lepenková krabička

Vekové určenie

Nižšie ročníky ZUŠ

ISBN

978-80-973350-2-1

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík