pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Samohláska ä + Dvojhláska ô | Balík so zľavou 20%
Samohláska ä | 77 autokorekčných štipcových kariet Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce karty) - správne riešenie Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (rub karty) - správne riešenie Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce karty) - nesprávne riešenie Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (rub karty) - nesprávne riešenie Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce a rub karty) - správne riešenie Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce a rub karty) - nesprávne riešenie Samohláska ä | 77 autokorekčných štipcových kariet Samohláska ä | 77 autokorekčných štipcových kariet Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce karty) - správne riešenie Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (rub karty) - správne riešenie Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce karty) - správne riešenie Dvojhláska ô | 113 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (rub karty) - správne riešenie Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet Dvojhláska ô | 113 autokorekčných štipcových kariet

Samohláska ä + Dvojhláska ô | Balík so zľavou 20%

190 kariet | Zľava do 28.6.2024

127,00  s DPH

Sledovať cenu

Zvýhodnený balík dvoch jedinečných pomôcok najmä pre I. stupeň ZŠ.

 • spolu 190 štipcových kariet + štipce
 • rozsiahle súpravy užitočné na precvičovanie správneho písania hlások ä a ô
 • vizuálne podnety a výstižné ilustrácie napomáhajú osvojenie učebnej látky
 • samokontrola šetrí úsilie učiteľa


Balík obsahuje učebné pomôcky:

Samohláska ä »

58,00 €

Súprava štipcových kariet. Obsahuje 77 kariet.

Dvojhláska ô »

69,00 €

Súprava štipcových kariet. Obsahuje 113 kariet.

Obľúbená kombinácia

Akcia skončila. Môžete si kúpiť jednotlivé učebné pomôcky. Kliknite na ich názvy nižšie.

Popis

Zvýhodnený balík dvoch pomôcok pre I. stupeň ZŠ.

Obsahuje učebné pomôcky:

Učebná pomôcka Samohláska ä (štipcové karty) obsahuje:

 • 30 štipcových kariet so slovami obsahujúcimi samohlásku ä (po spoluhláskach b, m, p, v)
 • 43 štipcových kariet so slovami obsahujúcimi samohlásku e (po spoluhláskach b, m, p, v)
 • 4 textové karty so zoznamom slov so samohláskou ä
 • drevený štipec
 • lepenkovú krabičku na mieru

Použitie:

Na každej karte je obrázok a textová časť (slovo, slovné spojenie alebo veta), v ktorej chýba kľúčová hláska. V pravej časti karty je umiestnená dvojica samohlások ä a e, ktoré sú farebne odlíšené. Samohláska ä má hnedú farbu a samohláska e žltú farbu. Úlohou dieťaťa je štipcom označiť samohlásku, ktorú v danom slove, slovnom spojení alebo vete píšeme. Správnosť riešenia si overí na zadnej strane karty. Farebná značka prekrytá štipcom znamená správny výsledok. Na zadnej strane karty sú aj slová s rovnakým slovným základom, aký má kľúčové slovo na prednej strane karty.

Učebná pomôcka obsahuje aj textové karty. Obsahujú zoznam slov so samohláskou ä po spoluhláskach bmp a v. Na textových kartách sú len tie slová, ktoré sa ako kľúčové slová nachádzajú na prednej strane obrázkových kariet.

Zoznam kľúčových slov:

ä po spoluhláske b – bábä, holúbä, žriebä
ä po spoluhláske m – mädliť (si), mäkký, mäso, mäta, najmä, pamäť, smäd, zmätok
ä po spoluhláske p – opäť, päsť, päta, päť, späť, vypätie
ä po spoluhláske v – deväť, hovädo, nevädza, obväz, odkväcnúť, rukoväť, svätý, väčší, vädnúť, väzeň, väzy, zväzovať, záväzok

e po spoluhláske b – beh, bezpečne, hrebeň, nezbedný, obe, obed, oberať
e po spoluhláske m – med, medveď, meď, menší, metla, kmeň, mesto, plameň, smer, smeti, zmena, zmestiť sa
e po spoluhláske p – opeliť, peceň, peň, peniaz, pestovať, pestrý, spev, tapeta
e po spoluhláske v – kvet, mravec, povedať, svet, večer, vedec, vek, veľký, veniec, veterno, vetva, vešať, veziem sa, vezmem si, svetlo


Učebná pomôcka Dvojhláska ô (štipcové karty) obsahuje:

 • 50 štipcových kariet so slovami obsahujúcimi dvojhlásku ô (po spoluhláskach b, d, h, ch, k, l, m, n, p, r, t, v)
 • 50 štipcových kariet so slovami obsahujúcimi samohlásku o (po spoluhláskach b, d, h, ch, k, l, m, n, p, r, t, v)
 • 13 textových kariet so zoznamom slov s dvojhláskou ô
 • drevený štipec
 • lepenkovú krabičku na mieru

Použitie:

Na každej karte je obrázok a textová časť (slovo, slovné spojenie alebo veta), v ktorej chýba kľúčová hláska. V pravej časti karty je umiestnená dvojhláska ô a samohláska o, ktoré sú farebne odlíšené. Dvojhláska ô má tyrkysovú farbu a samohláska o žltú farbu. Úlohou dieťaťa je štipcom označiť dvojhlásku/samohlásku, ktorú v danom slove, slovnom spojení alebo vete píšeme. Správnosť riešenia si overí na zadnej strane karty. Farebná značka prekrytá štipcom znamená správny výsledok. Na zadnej strane karty sú aj slová s rovnakým slovným základom, aký má kľúčové slovo na prednej strane karty.

Súčasťou učebnej pomôcky sú aj textové karty. Obsahujú zoznam slov s dvojhláskou ô po spoluhláskach bdhchklmnp, r, t v. Na textových kartách sú len tie slová, ktoré sa ako kľúčové slová nachádzajú na prednej strane obrázkových kariet.

Kľúčové slová:

ô po spoluhláske b – bôb, bôčik, bôľ
ô po spoluhláske d – dôchodca, dôležitý, dôverný, dôvod
ô po spoluhláske h – hôrka, jahôdka, lahôdka
ô po poluhláske ch – chôdza
ô po spoluhláske k – kôl, kôlňa, kôň, kôpka, kôpor, kôra, kôstka, kôš, škôlka
ô po spoluhláske l – lôžko, oblôčik
ô po spoluhláske m – môcť, môj, pomôcť
ô po spoluhláske n – knôt, nôtiť, nôž, nôžka
ô na začiatku slova – ôsmy
ô po spoluhláske p – kvapôčka, pôda, pôjdeme, pôst, pôvabný, pôvodný, pôžitok, spôsob, spôsobiť
ô po spoluhláske r – drôt, hrôzostrašný, rôzny, sirôtka
ô po spoluhláske t – potôčik, stôl, tôňa
ô po spoluhláske v – vôbec, vôdzka, vôl, vôľa, vôňa

o po spoluhláske b – bobuľa, odbočiť, bol
o po spoluhláske d – dochutiť, dole/dolu, dovidieť, dovolenka
o po spoluhláske h – jahodový kompót, horký
o po poluhláske ch – chodník
o po spoluhláske k – koleno, koleso, kolky, konvalinka, konský postroj, koreň, kopec, kosť, košatý, škola
o po spoluhláske l – naložiť, obloha
o po spoluhláske m – moc, močiar, moja kuchyňa
o po spoluhláske n – nosiť, nota, nožnice
o na začiatku slova – ostrý
o po spoluhláske p – podať, podvodný, prvá pomoc, pojesť, posteľ, povala, požiar, spodok, spojiť
o po spoluhláske r – dron, hrozno, rozmanitý, syrový sendvič
o po spoluhláske t – potopiť sa, topánka, stolička
o po spoluhláske v – voda, voľno, volské oko, voňavý hyacint, vozík

Detaily pomôcky

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík