pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Samohláska ä | 77 autokorekčných štipcových kariet
Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce karty) - správne riešenie Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (rub karty) - správne riešenie Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce karty) - nesprávne riešenie Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (rub karty) - nesprávne riešenie Samohláska ä | 77 autokorekčných štipcových kariet Samohláska ä | 77 autokorekčných štipcových kariet Samohláska ä | 77 autokorekčných štipcových kariet Samohláska ä | 77 autokorekčných štipcových kariet Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce a rub karty) - správne riešenie Samohláska ä | 77 štipcových kariet | ukážka autokorekcie (líce a rub karty) - nesprávne riešenie Samohláska ä | ukážka textovej karty so zoznamom slov obsahujúcich samohlásku ä

Samohláska ä

Štipcové karty

Original price was: 58,00 €.Current price is: 53,30 €. s DPHSledovať cenu

Zľava končí o
09 hod 17 min 07 sec

Súprava štipcových kariet s možnosťou samokontroly.

Jedinečná pomôcka pre 2. ročník ZŠ.

Obsahuje 77 kariet.

 • 30 štipcových kariet so slovami obsahujúcimi samohlásku ä (po spoluhláskach b, m, p, v)
 • 43 štipcových kariet so slovami obsahujúcimi samohlásku e (po spoluhláskach b, m, p, v)
 • 4 textové karty so zoznamom slov so samohláskou ä

Ľahšia zapamätateľnosť na základe vizuálnych podnetov.

Samokontrola šetrí čas a úsilie učiteľa.

Produkt je k dispozícii.

Popis

Učebná pomôcka Samohláska ä (štipcové karty) je určená žiakom 2. ročníka ZŠ.

Obsahuje:

 • 3 obrázkové a textové karty – samohláska ä po spoluhláske b
 • 8 obrázkových a textových kariet – samohláska ä po spoluhláske m
 • 6 obrázkových a textových kariet – samohláska ä po spoluhláske p
 • 13 obrázkových a textových kariet – samohláska ä po spoluhláske v
 • 7 obrázkových a textových kariet – samohláska e po spoluhláske b
 • 12 obrázkových a textových kariet – samohláska e po spoluhláske m
 • 8 obrázkových a textových kariet – samohláska e po spoluhláske p
 • 16 obrázkových a textových kariet – samohláska e po spoluhláske v
 • 4 textové karty – slová so samohláskou ä
 • drevený štipec
 • lepenkovú krabičku na mieru

Použitie:

Na každej karte je obrázok a textová časť (slovo, slovné spojenie alebo veta), v ktorej chýba kľúčová hláska. V pravej časti karty je umiestnená dvojica samohlások ä a e, ktoré sú farebne odlíšené. Samohláska ä má hnedú farbu a samohláska e žltú farbu. Úlohou dieťaťa je štipcom označiť samohlásku, ktorú v danom slove, slovnom spojení alebo vete píšeme. Správnosť riešenia si overí na zadnej strane karty. Farebná značka prekrytá štipcom znamená správny výsledok. Na zadnej strane karty sú aj slová s rovnakým slovným základom, aký má kľúčové slovo na prednej strane karty.

Učebná pomôcka obsahuje aj textové karty. Obsahujú zoznam slov so samohláskou ä po spoluhláskach b, m, p a v. Na textových kartách sú len tie slová, ktoré sa ako kľúčové slová nachádzajú na prednej strane obrázkových kariet.

Zoznam kľúčových slov:

ä po spoluhláske b – bábä, holúbä, žriebä
ä po spoluhláske m – mädliť (si), mäkký, mäso, mäta, najmä, pamäť, smäd, zmätok
ä po spoluhláske p – opäť, päsť, päta, päť, späť, vypätie
ä po spoluhláske v – deväť, hovädo, nevädza, obväz, odkväcnúť, rukoväť, svätý, väčší, vädnúť, väzeň, väzy, zväzovať, záväzok

e po spoluhláske b – beh, bezpečne, hrebeň, nezbedný, obe, obed, oberať
e po spoluhláske m – med, medveď, meď, menší, metla, kmeň, mesto, plameň, smer, smeti, zmena, zmestiť sa
e po spoluhláske p – opeliť, peceň, peň, peniaz, pestovať, pestrý, spev, tapeta
e po spoluhláske v – kvet, mravec, povedať, svet, večer, vedec, vek, veľký, veniec, veterno, vetva, vešať, veziem sa, vezmem si, svetlo

Detaily pomôcky

Typ učebnej pomôcky

štipcové karty

Rozmer kariet

obrázkové karty 130 x 90 mm
textové karty 185 x 65 mm

Počet kariet

obrázkové karty 73
textové karty 4

Materiál

papier 200 g/m2

Povrchová úprava

laminovanie

Tlač

obojstranná

Balenie

lepenková krabička na mieru (213 x 153 x 30 mm)

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík