pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Začiatočná hláska + Koncová hláska | Balík so zľavou 20%
Začiatočná hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | Inovovaná verzia pomôcky (2023) Začiatočná hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | líce karty - správne riešenie Začiatočná hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | rub karty - správne riešenie Začiatočná hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | líce karty - nesprávne riešenie Začiatočná hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | rub karty - nesprávne riešenie Začiatočná hláska | Inovovaná verzia (2023) | Ukážka autokorekcie (líce a rub karty) - správne riešenie Začiatočná hláska | Inovovaná verzia (2023) | Ukážka autokorekcie (líce a rub karty) - nesprávne riešenie Koncová hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | Inovovaná verzia pomôcky (2023) Koncová hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | líce karty - správne riešenie Koncová hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | rub karty - správne riešenie Koncová hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | Koncová hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | líce karty - nesprávne riešenie Koncová hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | rub karty - nesprávne riešenie Koncová hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | líce karty - správne riešenie | ikona vpravo je avízo spodobovania koncovej hlásky Koncová hláska | 60 veľkých štipcových kariet s autokorekciou | rub karty - správne riešenie Koncová hláska | Inovovaná verzia pomôcky (2023) | Ukážka autokorekcie (líce a rub karty) - správne riešenie Koncová hláska | Inovovaná verzia pomôcky (2023) | Ukážka autokorekcie (líce a rub karty) - nesprávne riešenie

Začiatočná hláska + Koncová hláska | Balík so zľavou 20%

120 kariet | Zľava do 31.3.2024

99,00  s DPHSledovať cenu

Zvýhodnený balík dvoch vynikajúcich pomôcok najmä pre 1. ročník ZŠ (prípadne pre predškolákov).

 • spolu 120 štipcových kariet + štipce
 • pomôcky pomáhajú deťom osvojiť si spojenie zvukovej a písanej podoby hlások v slove
 • úlohou detí je štipcom označiť hlásku, ktorou začína/končí slovo označujúce objekt na obrázku. Správnosť si môže overiť na zadnej strane karty.
 • nový prvok na posilňovanie čitateľskej gramotnosti – na rube karty je okrem kontrolnej autokorekčnej značky aj napísané kľúčové slovo označujúce predmet na obrázku
 • samokontrola šetrí úsilie učiteľa


Balík obsahuje učebné pomôcky:

Začiatočná hláska »

62,00 €

Súprava štipcových kariet. Obsahuje 60 obrázkových kariet.

Koncová hláska »

62,00 €

Súprava štipcových kariet. Obsahuje 60 obrázkových kariet.

Obľúbená kombinácia

Akcia skončila. Môžete si kúpiť jednotlivé učebné pomôcky. Kliknite na ich názvy nižšie.

Popis

Zvýhodnený balík dvoch pomôcok pre predškolákov a 1. ročník ZŠ.

Obsahuje učebné pomôcky:

Učebná pomôcka Začiatočná hláska (štipcové karty) je určená deťom predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ.

Obsahuje:

 • 60 obrázkových kariet
 • drevený štipec
 • lepenkovú krabičku na mieru

Použitie:

Na každej karte je obrázok a v jej dolnej časti sa nachádza rad hlások. Úlohou dieťaťa je štipcom označiť hlásku, ktorou začína znázornený objekt. Správnosť si môže overiť na zadnej strane karty. Farebná značka prekrytá štipcom znamená správny výsledok.


Učebná pomôcka Koncová hláska (štipcové karty) je určená deťom predškolského veku a žiakom 1. ročníka ZŠ.

Obsahuje:

 • 60 obrázkových kariet
 • drevený štipec
 • lepenkovú krabičku na mieru

Použitie:

Na každej karte je obrázok a v jej dolnej časti sa nachádza rad hlások. Úlohou dieťaťa je štipcom označiť hlásku, ktorá je na konci slovného označenia daného objektu. Správnosť si môže overiť na zadnej strane karty. Farebná značka prekrytá štipcom znamená správny výsledok.

Vzhľadom na to, že niektoré spoluhlásky sa pri výslovnosti na konci slova spodobujú, upozorňuje na to ikonka v pravom hornom rohu karty. V takom prípade je vhodné, ak dieťa vysloví názov objektu aj v množnom čísle (napr. kraby) alebo v inom tvare ako nominatíve (vidím kraba, hovorím o krabovi, hrám sa s krabom a pod.). Koncová hláska sa potom ľahšie identifikuje.


Pomôcky prinášajú deťom tieto benefity:

 • rozvoj fonemickej gramotnosti: Pomocou tejto pomôcky sa deti učia rozpoznávať zvuky, ktorými začínajú slová, čím rozvíjajú svoju kľúčová predčitateľskú zručnosť.
 • vizuálna rozpoznávacia schopnosť: Karty obsahujú vizuálne atraktívne obrázky, ktoré pomáhajú deťom rozpoznávať a spájať slová s ich vizuálnymi reprezentáciami. Veľkosť kariet je prispôsobená kognitívnym schopnostiam detí vo veku 4- 6 rokov.
 • kognitívne zručnosti: Deti sa učia triediť a kategorizovať slová podľa prvej hlásky, čo pomáha rozvíjať ich kognitívne zručnosti a mentálne organizovanie informácií.
 • jemná motorika: Používanie štipcov na označenie správnej hlásky zlepšuje jemnú motoriku detí.
 • autokorekcia: Pomôcka obsahuje farebné značky na zadnej strane karty, ktoré deťom umožňujú overiť, či ich odpoveď bola správna. Týmto spôsobom deti získavajú pocit úspechu a sebaúcty, čo môže mať pozitívny vplyv na ich motiváciu a chuť učiť sa.

Detaily pomôcky

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ, MŠ (predškoláci)

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík