Autokorekčné učebné pomôcky

Autokorekčné učebné pomôcky

Pomoc pre učiteľov/rodičov, zábava pre deti

Čo je to autokorekčná učebná pomôcka

Učebné pomôcky z našej ponuky sú súpravy kartičiek rôzneho druhu. Časť kartičiek sú vždy zadania/príklady a časť kartičiek sú riešenia zadaní.
Učebné pomôcky s možnosťou samokontroly správnosti riešenia (autokorekcia) obsahujú na kartičkách značky alebo prvky, ktoré priamo alebo nepriamo zobrazia/overia správnosť riešenia.

Pre koho sú autokorekčné učebné pomôcky určené

Vekové určenie pomôcok v našej ponuky je najmä pre predškolský vek a prvý stupeň ZŠ, navyše tvoríme aj pomôcky pre nižšie ročníky ZUŠ.
Autokorekčné učebné pomôcky môžu byť užitočné pre školy počas bežnej výučby, aj pre rodičov počas aktuálneho prerušenia prevádzky škôl.

Aké benefity prináša autokorekcia

Autokorekcia uľahčuje bežnú výučbu v triede alebo skupine. Oceňujú ju aj všetci, ktorí používajú pomôcky doma.
Deti si samy môžu skontrolovať správnosť riešenia, čím šetria čas a úsilie učiteľa/rodiča.

Navyše, deti učenie s týmto typom pomôcok veľmi baví:

  • obsahuje prvok hry a prekvapenia
  • motivuje ich pocit, že sa učia samé pre seba a nie pre kontrolu dospelého
  • na samostatnosť sú hrdé
  • pri práci vo dvojici (napríklad súrodenci) sa rady “hrajú na žiaka a učiteľa”

Akým spôsobom funguje autokorekcia

Kontrola správnosti riešenia sa môže uskutočniť niekoľkými spôsobmi:

  • kontrolná značka na rube kartičky
  • kontrolný farebný tvarový obrazec na rube kartičky
  • kontrolné zafarbenie rubovej strany kartičky
  • riešenie zobrazené na rube hlavnej kartičky
  • riešenie zobrazené na tretej kontrolnej karte

Vyobrazenie a podrobnejšie vysvetlenie spôsobov autokorekcie nájdete pre lepšie pochopenie nižšie v tomto článku.

5 spôsobov autokorekcie (ukážky)

1. Kontrolná značka

štipcové karty

Štipec má prekryť kontrolnú značku na rube kartičky.

 

Pomôcky:

Počítanie do 20

Porovnávanie čísel do 10

Číselný rad do 10

Začiatočná hláska

Koncová hláska

Koncová hláska - správne riešenie úlohy (líce)

Spodobovanie

Spodobovanie - Štipcové a priraďovacie karty - ukážka kartičiek (predná strana)Spodobovanie - Štipcové a priraďovacie karty - pohľad do otvorenej krabičky

 

2. Kontrolný farebný tvarový obrazec

priraďovacie karty

Tvar a farba značky na rube dvoch alebo viacerých priradených kariet sa má zhodovať.

 

Pozrite si video (od času 5:00)

Pomôcky:

Obrázková abeceda

Tónová sústava – trpaslíci

Tónová sústava - ukážka autokorekcie na rube kariet (noty v husľovom kľúči)Tónová sústava - balenie 1x karty (180 kariet v krabičke) + 1x učebnica (94 strán)

 

Noty s posuvkami – trpaslíci

Rytmické hodnoty

 

3. Kontrolné zafarbenie rubovej strany kartičky

priraďovacie karty

Farba rube na dvoch alebo dvoch priradených kartách sa má zhodovať.

 

Pomôcky:

Geometrické tvary

Geometrické tvary - karta s obrázkom, karta s názvom geometrického tvaru, základná karta a farebná rubová strana kariet (kruh)Geometrické tvary

Spodobovanie

Spodobovanie - Štipcové a priraďovacie karty - pohľad do otvorenej krabičky

 

4. Riešenie zobrazené na rube hlavnej kartičky

priraďovacie karty

Riešenie vybrané na priradenej kartičke sa má zhodovať s rubom hlavnej karty.

 

Pomôcky:

Zlomok ako časť celku

Zlomok ako časť z celku – priraďovacie karty – pohľad do vnútra balenia

Vybrané slová (I a Y po obojakých spoluhláskach)

Slová s I/Y po spoluhláske L

Slová s I/Y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach

Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - priraďovanie kariet (y po tvrdých spoluhláskach)Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - kontrola priradených kariet na rube (y po tvrdých spoluhláskach)Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - 318 kartičiek

Rímske čísla

Rímske čísla - priraďovacie karty - priraďovanie kariet s arabskými číslami k rímskym číslam (skladanie výsledku)Rímske čísla - priraďovacie karty - priraďovanie kariet s arabskými číslami k rímskym číslam (autokorekcia na rube)Rímske čísla - obsah balenia - 271 kariet

5. Riešenie zobrazené na tretej kontrolnej karte

trojzložkové karty

Riešenie vybrané na druhej priradenej kartičke má sa zhodovať s kontrolnou treťou kartou.

 

 

Pomôcky:

Malá násobilka

Malá násobilka - kontrolná karta, karta s príkladom a karta s výsledkomMalá násobilka

Dopravné prostriedky

Dopravné prostriedky MAXI - kontrolná karta, karta s dopravným prostriedkom a karta s jeho názvomDopravné prostriedky MAXI

Dopravné značky

Dopravné značky - kontrolná karta, karta s dopravnou značkou a karta s názvom dopravnej značkyDopravné značky

Šport

Šport MAXI

Anglické slovíčka – číslovky

Anglické slovíčka – číslovky - trojica kariet (zadanie, riešenie, kontrolná karta)Anglické slovíčka – číslovky - pomenovanie zlomku - trojica kariet (kontrolná karta, zadanie, riešenie)Anglické slovíčka – číslovky – pohľad do vnútra balenia