Autokorekčné (autokorektívne) učebné pomôcky

Pomoc pre učiteľov/rodičov, zábava pre deti

Čo je to autokorekčná učebná pomôcka

Učebné pomôcky z našej ponuky sú súpravy kartičiek rôzneho druhu. Časť kartičiek sú vždy zadania/príklady a časť kartičiek sú riešenia zadaní.
Učebné pomôcky s možnosťou samokontroly správnosti riešenia (autokorekcia) obsahujú na kartičkách značky alebo prvky, ktoré priamo alebo nepriamo zobrazia/overia správnosť riešenia.

Pre koho sú autokorekčné učebné pomôcky určené

Vekové určenie pomôcok v našej ponuky je najmä pre predškolský vek a prvý stupeň ZŠ, navyše tvoríme aj pomôcky pre nižšie ročníky ZUŠ.
Autokorekčné učebné pomôcky môžu byť užitočné

 • pre školy a škôlky počas bežnej výučby,
 • na doučovanie v škole, v školskom klube alebo doma,
 • aj pre rodičov na domáce vyučovanie.

Aké benefity prináša autokorekcia

Autokorekcia uľahčuje bežnú výučbu v triede alebo skupine. Oceňujú ju aj všetci, ktorí používajú pomôcky doma.
Deti si samy môžu skontrolovať správnosť riešenia, čím šetria čas a úsilie učiteľa/rodiča.

Navyše, deti učenie s týmto typom pomôcok veľmi baví:

 • obsahuje prvok hry a prekvapenia
 • motivuje ich pocit, že sa učia samé pre seba a nie pre kontrolu dospelého
 • na samostatnosť sú hrdé
 • pri práci vo dvojici (napríklad súrodenci) sa rady “hrajú na žiaka a učiteľa”

Akým spôsobom funguje autokorekcia

Kontrola správnosti riešenia sa môže uskutočniť niekoľkými spôsobmi:

 • kontrolná značka na rube kartičky
 • kontrolný farebný tvarový obrazec na rube kartičky
 • kontrolné zafarbenie rubovej strany kartičky
 • riešenie zobrazené na rube hlavnej kartičky
 • riešenie zobrazené na tretej kontrolnej karte

Vyobrazenie a podrobnejšie vysvetlenie spôsobov autokorekcie čítajte nižšie v tomto článku.

5 spôsobov autokorekcie (ukážky)

1. Kontrolná značka

štipcové karty

Štipec má prekryť kontrolnú značku na rube kartičky.

 

Pomôcky:

Počítanie do 20

Porovnávanie čísel do 10

Číselný rad do 10

Začiatočná hláska

Koncová hláska

Koncová hláska - správne riešenie úlohy (líce)

Spodobovanie

Spodobovanie - Štipcové a priraďovacie karty - ukážka kartičiek (predná strana)Spodobovanie - Štipcové a priraďovacie karty - pohľad do otvorenej krabičky

 

2. Kontrolný farebný tvarový obrazec

priraďovacie karty

Tvar a farba značky na rube dvoch alebo viacerých priradených kariet sa má zhodovať.

 

Pozrite si video (od času 5:00)

Pomôcky:

Obrázková abeceda

Tónová sústava – trpaslíci

Tónová sústava - ukážka autokorekcie na rube kariet (noty v husľovom kľúči)Tónová sústava - balenie 1x karty (180 kariet v krabičke) + 1x učebnica (94 strán)

 

Posuvky – trpaslíci

 

Rytmické hodnoty

 

3. Kontrolné zafarbenie rubovej strany kartičky

priraďovacie karty

Farba rube na dvoch alebo dvoch priradených kartách sa má zhodovať.

 

Pomôcky:

Geometrické tvary

Geometrické tvary - karta s obrázkom, karta s názvom geometrického tvaru, základná karta a farebná rubová strana kariet (kruh)Geometrické tvary

Spodobovanie

Spodobovanie - Štipcové a priraďovacie karty - pohľad do otvorenej krabičky

 

4. Riešenie zobrazené na rube hlavnej kartičky

priraďovacie karty

Riešenie vybrané na priradenej kartičke sa má zhodovať s rubom hlavnej karty.

 

Pomôcky:

Zlomok ako časť celku

Zlomok ako časť z celku – priraďovacie karty – pohľad do vnútra balenia

Vybrané slová (I a Y po obojakých spoluhláskach)

Slová s I/Y po spoluhláske L

Slová s I/Y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach

Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - priraďovanie kariet (y po tvrdých spoluhláskach)Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - kontrola priradených kariet na rube (y po tvrdých spoluhláskach)Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - 318 kartičiek

Rímske čísla

Rímske čísla - priraďovacie karty - priraďovanie kariet s arabskými číslami k rímskym číslam (skladanie výsledku)Rímske čísla - priraďovacie karty - priraďovanie kariet s arabskými číslami k rímskym číslam (autokorekcia na rube)Rímske čísla - obsah balenia - 271 kariet

Čo jeme a pijeme

Ovocie a zelenina

5. Riešenie zobrazené na tretej kontrolnej karte

trojzložkové karty

Riešenie vybrané na druhej priradenej kartičke má sa zhodovať s kontrolnou treťou kartou.

 

 

Pomôcky:

Malá násobilka

Malá násobilka - kontrolná karta, karta s príkladom a karta s výsledkomMalá násobilka

Dopravné prostriedky

Dopravné prostriedky MAXI - kontrolná karta, karta s dopravným prostriedkom a karta s jeho názvomDopravné prostriedky MAXI

Dopravné značky

Dopravné značky - kontrolná karta, karta s dopravnou značkou a karta s názvom dopravnej značkyDopravné značky

Šport

Šport MAXI

Anglické slovíčka – číslovky

Anglické slovíčka – číslovky - trojica kariet (zadanie, riešenie, kontrolná karta)Anglické slovíčka – číslovky - pomenovanie zlomku - trojica kariet (kontrolná karta, zadanie, riešenie)Anglické slovíčka – číslovky – pohľad do vnútra balenia