pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny | Словацька мова для дітей з України | Balík 7 učebných pomôcok pre ZŠ a MŠ so zľavou 8% | 914 kariet | Zľava do 28.2.2023
Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty | Priložený slovník pre pedagóga Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty | Priložený slovník pre pedagóga Slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty | Princíp autokorekcie Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Ovocie a zelenina | Priraďovacie karty p072-ukrajinsko-slovenske-slovicka-ovocie-zelenina-pomocky-pre-deti-IMG_0065 p072-ukrajinsko-slovenske-slovicka-ovocie-zelenina-pomocky-pre-deti-IMG_0067 p072-ukrajinsko-slovenske-slovicka-ovocie-zelenina-pomocky-pre-deti-IMG_0069 p072-ukrajinsko-slovenske-slovicka-ovocie-zelenina-pomocky-pre-deti-IMG_0071 p072-ukrajinsko-slovenske-slovicka-ovocie-zelenina-pomocky-pre-deti-IMG_0073 p072-ukrajinsko-slovenske-slovicka-ovocie-zelenina-pomocky-pre-deti-IMG_0075 p072-ukrajinsko-slovenske-slovicka-ovocie-zelenina-pomocky-pre-deti-IMG_0109 p073-ukrajinsko-slovenske-slovicka-jedlo-potreviny-napoje-pomocky-pre-deti-IMG_0041-1 p073-ukrajinsko-slovenske-slovicka-jedlo-potraviny-napoje-pomocky-pre-deti-IMG_0089 p073-ukrajinsko-slovenske-slovicka-jedlo-potraviny-napoje-pomocky-pre-deti-IMG_0091 p073-ukrajinsko-slovenske-slovicka-jedlo-potraviny-napoje-pomocky-pre-deti-IMG_0093 p073-ukrajinsko-slovenske-slovicka-jedlo-potraviny-napoje-pomocky-pre-deti-IMG_0095 p073-ukrajinsko-slovenske-slovicka-jedlo-potraviny-napoje-pomocky-pre-deti-IMG_0097 p073-ukrajinsko-slovenske-slovicka-jedlo-potraviny-napoje-pomocky-pre-deti-IMG_0099 p073-ukrajinsko-slovenske-slovicka-jedlo-potraviny-napoje-pomocky-pre-deti-IMG_0101 Slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Farby | Priraďovacie karty p074-ukrajinsko-slovenske-slovicka-farby-pomocky-pre-deti-IMG_0021 p074-ukrajinsko-slovenske-slovicka-farby-pomocky-pre-deti-IMG_0023 p074-ukrajinsko-slovenske-slovicka-farby-pomocky-pre-deti-IMG_0013 Slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Doprava | Priraďovacie karty p075-ukrajinsko-slovenske-slovicka-doprava-pomocky-pre-deti-IMG_0005 p075-ukrajinsko-slovenske-slovicka-doprava-pomocky-pre-deti-IMG_0007 p075-ukrajinsko-slovenske-slovicka-doprava-pomocky-pre-deti-IMG_0001 p075-ukrajinsko-slovenske-slovicka-doprava-pomocky-pre-deti-IMG_0021 p075-ukrajinsko-slovenske-slovicka-doprava-pomocky-pre-deti-IMG_0017 Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Zvieratá | Priraďovacie karty p076-ukrajinsko-slovenske-slovicka-zvierata-pomocky-pre-deti-IMG_0049 p076-ukrajinsko-slovenske-slovicka-zvierata-pomocky-pre-deti-IMG_0051 p076-ukrajinsko-slovenske-slovicka-zvierata-pomocky-pre-deti-IMG_0053 p076-ukrajinsko-slovenske-slovicka-zvierata-pomocky-pre-deti-IMG_0055 p076-ukrajinsko-slovenske-slovicka-zvierata-pomocky-pre-deti-IMG_0057 p076-ukrajinsko-slovenske-slovicka-zvierata-pomocky-pre-deti-IMG_0059 p076-ukrajinsko-slovenske-slovicka-zvierata-pomocky-pre-deti-IMG_0061 p076-ukrajinsko-slovenske-slovicka-zvierata-pomocky-pre-deti-IMG_0063 p076-ukrajinsko-slovenske-slovicka-zvierata-pomocky-pre-deti-IMG_0113 Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Číslovky | Priraďovacie karty p077-ukrajinsko-slovenske-slovicka-cisla-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0007 p077-ukrajinsko-slovenske-slovicka-cisla-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0009 p077-ukrajinsko-slovenske-slovicka-cisla-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0011 p077-ukrajinsko-slovenske-slovicka-cisla-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0013 p077-ukrajinsko-slovenske-slovicka-cisla-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0015 p077-ukrajinsko-slovenske-slovicka-cisla-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0017 p077-ukrajinsko-slovenske-slovicka-cisla-cislovky-pomocky-pre-deti-IMG_0021

Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny
Словацька мова для дітей з України
Balík 7 učebných pomôcok pre ZŠ a MŠ so zľavou 8%

914 kariet | Zľava do 28.2.2023

319,00  s DPHSledovať cenu

Zľava končí o
25 dni 08 hod 49 min 02 sec

Zvýhodnený balík 7 učebných pomôcok.

Obsahuje 914 kariet a 7 tematických slovníkov.

Účinným spôsobom rozvíja a upevňuje základnú slovnú zásobu v slovenskom jazyku.

 • vyvinuté podľa metodických odporúčaní  Štátneho pedagogického ústavu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka
 • pre ukrajinské deti predškolského aj školského veku
 • tematické okruhy pre základný aj rozširujúci kurz slovenčiny pre deti cudzincov
 • vizuálna fixácia učiva prostredníctvom nádherných obrázkov
 • fonetické prepisy pomáhajú naučiť sa správnu výslovnosť
 • 457 slovenských výrazov z ukrajinčiny do slovenčiny

Použitie je vhodné pre:

 • úvodné jazykové kurzy v jazykových školách
 • výučbu základov slovenčiny pre ukrajinské deti v slovenskej materskej škole
 • výučbu základov slovenčiny pre ukrajinské deti na slovenskej základnej škole
 • výučbu základov slovenčiny v triede s vyučovacím jazykom ukrajinským

Prácu s touto učebnou pomôckou zvládne slovenský aj ukrajinský lektor/učiteľ.

Українсько-словацькі слова – Житло та домашнє господарство

Навчальний посібник – Словацька мова для дітей з України

 • 914 карток
 • для українських дітей дошкільного та шкільного віку
 • тематичний гурток для базового та додаткового словацького курсу для дітей іноземців
 • фонетична транслітерація допомагає вивчити правильну вимову
 • красиві зображення сприяють візуальній фіксації навчальної програми
 • 457 словацьких термінів з української на словацьку

З цим навчальним посібником можуть працювати як словацькі, так і українські викладачі/викладачі.

Obľúbená kombinácia

Produkt je k dispozícii.

Popis

Zvýhodnený balík 7 dvojjazyčných učebných pomôcok pre deti z Ukrajiny.

V súlade s metodickými odporúčaniami Štátneho pedagogického ústavu sme pripravili súpravy základných tematických okruhov slovnej zásoby slovenského jazyka pre ukrajinské deti. Použiť sa dajú nielen na jazykových kurzoch slovenčiny, ale aj v zmiešaných alebo čisto ukrajinských triedach v bežných slovenských materských školách a základných školách.

Balík obsahuje učebné pomôcky:

Ukrajinsko-slovenské slovíčka – Bývanie a domácnosť »

59,00 €

160 priraďovacích kariet.


Ukrajinsko-slovenské slovíčka – Číslovky »

64,00 €

182 priraďovacích kariet.


Ukrajinsko-slovenské slovíčka – Doprava »

42,00 €

102 priraďovacích kariet.


Ukrajinsko-slovenské slovíčka – Farby »

19,00 €

30 priraďovacích kariet.


Ukrajinsko-slovenské slovíčka – Ovocie a zelenina »

52,00 €

150 priraďovacích kariet.


Ukrajinsko-slovenské slovíčka – Potraviny, jedlo a nápoje »

63,00 €

176 priraďovacích kariet.


Ukrajinsko-slovenské slovíčka – Zvieratá »

43,00 €

114 priraďovacích kariet.

Súprava učebných pomôcok Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny je určená ukrajinským deťom predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk. Prostredníctvom obrázkových a textových kariet si deti zábavným spôsobom rozvíjajú a upevňujú základnú slovnú zásobu v slovenskom jazyku.

Použitie:
Úlohou detí je prikladať k základným kartám s obrázkom malé karty s textom. Po otočení základnej karty si môžu samy skontrolovať správnosť riešenia. Na rubovej strane základnej karty je slovenský výraz, aj jeho ukrajinský ekvivalent. Pri slovenskom výraze na rube obrázkovej karty je tiež uvedený fonetický prepis do ukrajinskej cyriliky (azbuky), ktorý deťom uľahčí správnu výslovnosť.

Pri práci s kartami vám môže pomôcť slovník pre pedagóga. Obsahuje abecedný zoznam slovenských výrazov, ktoré sa nachádzajú na kartách, a ich ukrajinský ekvivalent spolu s fonetickým prepisom do latinky. V slovníku nájdete aj základné pokyny k výslovnosti a vysvetlivky k niektorým špeciálnym znakom, ktoré používame na kartách.

Návod na použitie učebnej pomôcky vždy obsahuje podrobné vysvetlenia pre lektora/učiteľa.

K fonetickému prepisu ukrajinských výrazov do latinky sme pristúpili preto, aby s dieťaťom dokázal ľahko komunikovať aj pedagóg, ktorý neovláda ukrajinský jazyk.

Pri fonetickom prepise slovenských slov do ukrajinskej cyriliky/azbuky na kartách sme sa snažili deťom pomôcť, aby si slovenské výrazy osvojovali čo najľahšie. Použité sú pri ňom niektoré špeciálne znaky, ktoré však ukrajinské deti a učitelia s veľkou pravdepodobnosťou poznajú.

Prízvuk je v slovenčine takmer vždy na prvej slabike slova. Niekedy sa presúva z prvej slabiky slova na predložku. V prepisoch slovenských slov do cyriliky preto prízvuk osobitne nevyznačujeme. Deti je potrebné upozorniť na túto skutočnosť. Je to dôležité, pretože mnohé výrazy v ukrajinskom a slovenskom jazyku sú veľmi podobné, prípadne zhodné a líšia sa len umiestnením prízvuku.

Ak dochádza k spodobovaniu hlások na začiatku alebo uprostred slova, uplatňujeme ho aj vo fonetickom prepise slova.

Ak dochádza k spodobovaniu na konci slova, vo fonetickom prepise ho neuplatňujeme. Hlásku nechávame v pôvodnej podobe, aby deti neboli dezorientované pri zmene zo singuláru slova na plurál.


Súprava obsahuje:

Tematický okruh Bývanie a domácnosť rozdelený na podskupiny Miestnosti a ich zariadenie, Domáce spotrebiče a Predmety dennej potreby:

 • 80 základných kariet s obrázkom a textom
 • 80 malých kariet s textom
 • slovník A5 – obsahuje aj fonetické prepisy do oboch jazykov navzájom

Tematický okruh Číslovky:

 • Základné číslovky
  44 základných kariet s obrázkom a textom
  44 malých kariet s textom
 • Radové číslovky
  31 základných kariet s obrázkom a textom
  31 malých kariet s textom
 • Zlomky
  16 základných kariet s obrázkom a textom
  16 malých kariet s textom
 • slovník A5 – obsahuje aj fonetické prepisy do oboch jazykov navzájom

Tematický okruh Doprava, dopravné prostriedky:

 • 51 základných kariet s obrázkom a textom
 • 51 malých kariet s textom
 • slovník A5 – obsahuje aj fonetické prepisy do oboch jazykov navzájom

Tematický okruh Farby:

 • 15 základných kariet s obrázkom a textom
 • 15 malých kariet s textom
 • slovník A5 – obsahuje aj fonetické prepisy do oboch jazykov navzájom

Tematický okruh Ovocie a zelenina:

 • tematický okruh Ovocie
  39 základných kariet s obrázkom a textom
  39 malých kariet s textom
 • tematický okruh Zelenina
  36 základných kariet s obrázkom a textom
  36 malých kariet s textom
 • slovník A5 – obsahuje aj fonetické prepisy do oboch jazykov navzájom
 • lepenkovú krabičku na mieru

Tematický okruh Potraviny, jedlá a nápoje:

 • tematický okruh Potraviny
  49 základných kariet s obrázkom a textom
  49 malých kariet s textom
  tematický okruh Jedlá
 • 33 základných kariet s obrázkom a textom
  33 malých kariet s textom
  tematický okruh Nápoje
 • 6 základných kariet s obrázkom a textom
  6 malých kariet s textom
 • slovník A5 – obsahuje aj fonetické prepisy do oboch jazykov navzájom

Tematický okruh Zvieratá:

 • 57 základných kariet s obrázkom a textom
 • 57 malých kariet s textom
 • slovník A5 – obsahuje aj fonetické prepisy do oboch jazykov navzájom

Každý tematický okruh má vlastnú krabičku.


Táto zvýhodnená súprava obsahuje všetkých 7 učebných pomôcok z kategórie Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny »

 

Detaily pomôcky

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, MŠ (predškoláci)

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík