pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty
Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty | Priložený slovník pre pedagóga Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty | Priložený slovník pre pedagóga Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty | Princíp autokorekcie Slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty Ukrajinsko-slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty

Ukrajinsko-slovenské slovíčka – Bývanie a domácnosť

Priraďovacie karty

59,00  s DPHSledovať cenu

Súprava priraďovacích kariet.

Obsahuje 160 kariet.

Účinným spôsobom rozvíja a upevňuje základnú slovnú zásobu v slovenskom jazyku Bývanie a domácnosť.

 • vyvinuté podľa metodických odporúčaní  Štátneho pedagogického ústavu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka
 • pre ukrajinské deti predškolského aj školského veku
 • tematický okruh pre základný aj rozširujúci kurz slovenčiny pre deti cudzincov
 • vizuálna fixácia učiva prostredníctvom nádherných obrázkov
 • fonetické prepisy pomáhajú naučiť sa správnu výslovnosť
 • 80 slovenských výrazov z ukrajinčiny do slovenčiny

Použitie je vhodné pre:

 • úvodné jazykové kurzy v jazykových školách
 • výučbu základov slovenčiny pre ukrajinské deti v slovenskej materskej škole
 • výučbu základov slovenčiny pre ukrajinské deti na slovenskej základnej škole
 • výučbu základov slovenčiny v triede s vyučovacím jazykom ukrajinským

Prácu s touto učebnou pomôckou zvládne slovenský aj ukrajinský lektor/učiteľ.

Українсько-словацькі слова – Житло та домашнє господарство

Навчальний посібник – Словацька мова для дітей з України

 • 160 карток
 • для українських дітей дошкільного та шкільного віку
 • тематичний гурток для базового та додаткового словацького курсу для дітей іноземців
 • фонетична транслітерація допомагає вивчити правильну вимову
 • красиві зображення сприяють візуальній фіксації навчальної програми
 • 80 словацьких термінів з української на словацьку

З цим навчальним посібником можуть працювати як словацькі, так і українські викладачі/викладачі.

- 10 %

Produkt je k dispozícii.

Popis

Učebná pomôcka Slovenské slovíčka pre deti z Ukrajiny – Bývanie a domácnosť (priraďovacie karty) je určená ukrajinským deťom predškolského a školského veku, ktoré sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk. Prostredníctvom obrázkových a textových kariet si deti zábavným spôsobom rozvíjajú a upevňujú základnú slovnú zásobu v slovenskom jazyku.

Použitie:
Úlohou detí je prikladať k základným kartám s obrázkom malé karty s textom. Po otočení základnej karty si môžu samy skontrolovať správnosť riešenia. Na rubovej strane základnej karty je slovenský výraz, aj jeho ukrajinský ekvivalent. Pri slovenskom výraze na rube obrázkovej karty je tiež uvedený fonetický prepis do ukrajinskej cyriliky (azbuky), ktorý deťom uľahčí správnu výslovnosť.

Obsahuje:

 • tematický okruh Bývanie a domácnosť
  80 základných kariet s obrázkom a textom
  80 malých kariet s textom
 • slovník na 1 liste A5 – obsahuje aj fonetické prepisy do oboch jazykov navzájom
 • lepenkovú krabičku na mieru

Tematický okruh Bývanie a domácnosť je rozdelený na podskupiny:

 • Miestnosti a ich zariadenie
 • Domáce spotrebiče
 • Predmety dennej potreby

Pri práci s kartami vám môže pomôcť slovník pre pedagóga. Obsahuje abecedný zoznam slovenských výrazov, ktoré sa nachádzajú na kartách, a ich ukrajinský ekvivalent spolu s fonetickým prepisom do latinky. V slovníku nájdete aj základné pokyny k výslovnosti a vysvetlivky k niektorým špeciálnym znakom, ktoré používame na kartách.

Návod na použitie učebnej pomôcky vždy obsahuje podrobné vysvetlenia pre lektora/učiteľa.

K fonetickému prepisu ukrajinských výrazov do latinky sme pristúpili preto, aby s dieťaťom dokázal ľahko komunikovať aj pedagóg, ktorý neovláda ukrajinský jazyk.

Pri fonetickom prepise slovenských slov do ukrajinskej cyriliky/azbuky na kartách sme sa snažili deťom pomôcť, aby si slovenské výrazy osvojovali čo najľahšie. Použité sú pri ňom niektoré špeciálne znaky, ktoré však ukrajinské deti a učitelia s veľkou pravdepodobnosťou poznajú.

Prízvuk je v slovenčine takmer vždy na prvej slabike slova. Niekedy sa presúva z prvej slabiky slova na predložku. V prepisoch slovenských slov do cyriliky preto prízvuk osobitne nevyznačujeme. Deti je potrebné upozorniť na túto skutočnosť. Je to dôležité, pretože mnohé výrazy v ukrajinskom a slovenskom jazyku sú veľmi podobné, prípadne zhodné a líšia sa len umiestnením prízvuku.

Ak dochádza k spodobovaniu hlások na začiatku alebo uprostred slova, uplatňujeme ho aj vo fonetickom prepise slova.

Ak dochádza k spodobovaniu na konci slova, vo fonetickom prepise ho neuplatňujeme. Hlásku nechávame v pôvodnej podobe, aby deti neboli dezorientované pri zmene zo singuláru slova na plurál.


Učebná pomôcka je kombinovateľná so všetkými ďalšími pomôckami v kategórii Slovenský jazyk pre deti z Ukrajiny »

 

Detaily pomôcky

Typ učebnej pomôcky

priraďovacie karty

Rozmer kariet

základné karty a obrázkom a textom 93,5 x 95 mm
malé karty s textom 93,5 x 37 mm
karta so slovníkom A5

Počet kariet

základné karty a obrázkom a textom 80
malé karty s textom 80
slovník A5 – 1

Materiál

papier 200 g/m2

Povrchová úprava

laminovanie

Balenie

lepenková krabička na mieru

Tlač

obojstranná

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, MŠ (predškoláci)

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík