pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Skloňovanie podstatných mien – pády + vzory | 499 kariet | Balík so zľavou 20%
Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – pády | Priraďovacie karty p079-sklonovanie-pady-pomocky-pre-deti-IMG_0001 Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty Skloňovanie podstatných mien – vzory | Priraďovacie karty

Skloňovanie podstatných mien – pády + vzory | Balík so zľavou 20%

499 kariet | Zľava do 31.3.2024

269,00  s DPHSledovať cenu

Zvýhodnený balík dvoch vynikajúcich pomôcok na slovenský jazyk v 4. až 6. ročníku ZŠ.

Obsahuje učebné pomôcky zamerané na skloňovanie podstatných mien.

 • Spolu 499 kartičiek!
 • názorné obrázky na vizuálnu fixáciu učiva
 • samokontrola šetrí čas učiteľa

Balík obsahuje učebné pomôcky:

Skloňovanie podstatných mien – pády »

145,00 €
Súprava priraďovacích kariet s možnosťou samokontroly. Je zameraná na skloňovanie podstatných mien, oboznámenie s pádmi a ich precvičovanie. Rozlišujte s deťmi pády podstatných mien v kontexte celej vety. Spoznávajte pády v predložkových väzbách. Obsahuje spolu 304 kartičiek.

Skloňovanie podstatných mien – vzory »

124,00 €
Súprava priraďovacích kariet s možnosťou samokontroly. Je zameraná na základné oboznámenie so skloňovacími vzormi podstatných mien. Rozlišujte s deťmi vzory podstatných mien. Kontext vo vetách a vizuálna podpora pomáhajú deťom získať trvalé vedomosti a zručnosti.
Obsahuje 195 kartičiek.

Obľúbená kombinácia

Akcia skončila. Môžete si kúpiť jednotlivé učebné pomôcky. Kliknite na ich názvy nižšie.

Popis

Zvýhodnený balík dvoch vynikajúcich pomôcok na slovenský jazyk v 4. až 6. ročníku ZŠ.

Obsahuje učebné pomôcky zamerané na skloňovanie podstatných mien:


Učebná pomôcka Skloňovanie podstatných mien – pády (priraďovacie karty) je určená žiakom 4., 5. a 6. ročníka ZŠ.

Učebná pomôcka je zameraná na skloňovanie podstatných mien a oboznámenie s pádmi. Obsahuje veľké množstvo príkladov, v ktorých deti rozlišujú pády podstatných mien v kontexte celej vety. Pozornosť sa venuje aj predložkám, ktoré sa viažu na jednotlivé pády. Deti môžu na konkrétnych príkladoch vidieť, že jedna a tá istá predložka sa môže viazať s dvoma (prípadne troma) rôznymi pádmi.

Učebná pomôcka obsahuje:

 • 6 veľkých kariet s pádom
 • 6 veľkých kariet s pádovými otázkami
 • 6 veľkých základných kariet pre pád
 • 6 veľkých základných kariet s predložkami, ktoré sa viažu k pádu
 • 178 malých kariet na rozlišovanie pádu
 • 10 veľkých základných kariet na rozlišovanie pádu v predložkovej väzbe
 • 92 malých kariet na rozlišovanie pádu v predložkovej väzbe

S učebnou pomôckou môžete pracovať nasledovne:

Veľké karty s pádom a pádovými otázkami

Úlohou detí je prikladať ku karte s pádom kartu s pádovými otázkami. Po jej otočení na rubovú stranu si môžu skontrolovať správnosť riešenia.

Veľké základné karty pre pád, veľké základné karty s predložkami, ktoré sa viažu k pádu, a malé karty na rozlišovanie pádu

Vyložte veľké základné karty pre pád. Úlohou detí je prikladať k nim malé karty na rozlišovanie pádu. Malé karty obsahujú vetu, v ktorej je podstatné meno zvýraznené tučným fontom. Deti určujú pád tohto zvýrazneného podstatného mena. Na rubovej strane karty je kontrolný znak príslušného pádu, ktorý umožňuje kontrolu správnosti riešenia. Pri riešení úlohy deťom pomáha veľká základná karta s predložkami, ktoré sa viažu k pádu. Túto kartu môžete použiť, ale nie je to nevyhnutné.

Veľké základné karty a malé karty na rozlišovanie pádu v predložkovej väzbe

Pomocou veľkých základných kariet môžete deťom ukázať, že jedna a tá istá predložka sa v rôznych prípadoch môže viazať na dva (prípadne tri) rôzne pády.
Vyložte veľké základné karty na rozlišovanie pádu v predložkovej väzbe. Úlohou detí je prikladať k nim dvojice malých kariet s tou istou predložkou a tým istým podstatným menom, ale v inom páde. Každá karta musí byť uložená pod príslušný pád. Po otočení kariet si deti skontrolujú správnosť riešenia. Na rubovej strane kariet je kontrolný znak pádu.


Učebná pomôcka Skloňovanie podstatných mien – vzory (priraďovacie karty) je určená žiakom 5. a 6. ročníka ZŠ.

Učebná pomôcka je zameraná na skloňovanie podstatných mien a základné oboznámenie so skloňovacími vzormi. V zadaniach sa preto nenachádzajú podstatné mená s variantnými príponami.

Učebná pomôcka obsahuje:

 • 3 veľké základné karty pre rod
 • 12 veľkých základných kariet pre vzor
 • 168 malých kariet na rozlišovanie vzoru
 • 12 veľkých základných kariet pre vzor vo formáte A4

S učebnou pomôckou môžete pracovať nasledovne:

Veľké základné karty pre rod a vzor

Úlohou detí je roztriediť veľké základné karty pre vzor podľa rodu a priradiť ich k príslušnej veľkej základnej karte pre rod.

K dispozícii sú aj veľké základné karty pre vzor vo formáte A4. Môžete ich použiť ako základné karty na triedenie, alebo môžu slúžiť ako nástenné dekorácie s didaktickou funkciou.

Veľké základné karty pre vzor a malé karty na rozlišovanie vzoru

Vyložte veľké základné karty pre vzor. Úlohou detí je prikladať k nim malé karty na rozlišovanie vzoru. Malé karty obsahujú kľúčové slovo v základnom tvare (v nominatíve singuláru alebo plurálu) a vetu, do ktorej je potrebné kľúčové slovo doplniť v správnom tvare. Deti ústne doplnia vetu a určujú vzor kľúčového podstatného mena. Na rubovej strane karty je kontrolné znaky príslušného vzoru a pádu, ktoré umožňujú kontrolu správnosti riešenia. Nachádza sa tu aj úplné znenie celej vety.
Ku každému vzoru prislúcha 14 malých kariet, ktoré obsahujú kľúčové slovo vo všetkých pádoch singuláru a plurálu.

Detaily pomôcky

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík