pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky
V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená) Pracovný zošit + nálepky

V Kráľovstve slovných druhov 1. (Podstatné mená)

Pracovný zošit + nálepky

Sledovať cenu

Pracovný zošit V Kráľovstve slovných druhov 1. (podstatné mená) pre ZŠ.

Pozvite deti do Kráľovstva slovných druhov. Okrem kráľa podstatných mien Slavomíra spoznajú aj Mozgovníka, Lepča a troch ďalších pomocníkov.

Pomocou desiatok zaujímavých úloh do hĺbky pochopia a naučia sa správne používať podstatné mená.

Učebná pomôcka je určená pre bežné školy aj pre školy so systémom pedagogiky Montessori.
Túto pomôcku využijete nielen v 3. ročníku, ale aj pri opakovaní či rozširovaní látky v neskorších ročníkoch.

Umožnite deťom, aby stali Majstrami podstatných mien.

Pracovný zošit ma viaceré unikátne vlastnosti:

 • koncepčne nadväzuje na súvisiace učebné pomôcky;
 • tému podstatných mien rozširuje o všeobecné a vlastné podstatné mená;
 • obsahuje kapitoly zamerané na vlastné mená (osôb, zvierat, vecí, štátov, miest, ulíc, pohorí, riek atď.);
 • zohľadňuje medzipredmetové vzťahy;
 • prináša netradičné úlohy s nálepkami a iné zaujímavé typy úloh;
 • prostredníctvom motivačných postavičiek pomáha deťom riešiť úlohy so sebadôverou, ľahkosťou a humorom.

Pracovný zošit:

 • 56 plnofarebných strán A4 na vysokokvalitnom papieri
 • odolný a farbostály papier, ktorý sa skvelo píše perom aj ceruzkou
 • 78 úloh

Nálepkovník:

 • 4 strany formátu A5
 • 138 farebných nálepiek

Súprava je kombinovateľná s ďalšími dvomi unikátnymi pomôckami z celku V Kráľovstve slovných druhov:

NOVINKA

Popis

Pracovný zošit V Kráľovstve slovných druhov 1. (podstatné mená) je určený žiakom ZŠ.

Využijete ho nielen v 3. ročníku, ale aj pri opakovaní či rozširovaní látky v neskorších ročníkoch.

Pracovný zošit nadväzuje na  učebnú pomôcku V Kráľovstve slovných druhov (veľké karty). Rozprávkový príbeh voľne inšpirovaný symbolikou slovných druhov, ktorú vytvorila Maria Montessori, sme v pracovnom zošite rozšírili o všeobecné a vlastné podstatné mená. Veľká časť pracovného zošita je venovaná vlastným menám.

Pracovný zošit obsahuje aj výkladové časti, aby ho bolo možné použiť aj samostatne.

Pri tvorbe pracovného zošita sme sa snažili posilniť medzipredmetové vzťahy. Zošit preto obsahuje aj úlohy, ktoré presahujú do oblasti iných vyučovacích predmetov. Deti si aktívne trénujú čítanie s porozumením, matematické zručnosti, či vedomosti z geografie a biológie. Tým majú šancu do hĺbky pochopiť zmysel a použitie slovného druhu podstatných mien v každodennom živote a odpovedať si tak na častú otázku “Načo sa to vlastne učíme?”

Pracovný zošit rešpektuje obsah školského vzdelávacieho programu, ale obsahuje navyše aj kapitolu „Vlastné mená kníh a umeleckých diel“. Túto tému považuejeme za príťažlivú a pre deti užitočnú, keďže s umeleckými dielami v podobe básní, piesní či rozprávok sa stretávajú už od útleho veku.

Novinkou je netradičný typ úloh, v ktorých sa používajú nálepky. Deti s nálepkami veľmi rady narábajú, preto sme chceli týmto spôsobom oživiť aj prácu v škole. Nálepky sa nachádzajú v prílohe k pracovnému zošitu – v Nálepkovníku.

Pri jednotlivých typoch úloh deti sprevádzajú malé postavičky (pomenované Mozgovník, Lepčo atď.), ktoré zohrávajú motivačnú a orientačnú úlohu. Majú deti povzbudiť, aby sa nebáli byť nedokonalé, robiť chyby, a s väčšou sebadôverou, ľahkosťou a humorom pracovať na svojom osobnostnom raste.

Po úspešnom zvládnutí úloh deti môžu získať nálepkou reprezentovaný titul Majster(-ka) podstatných mien.

Učebná pomôcka narába so symbolikou slovných druhov podľa Marie Montessori, nie je však určená špeciálne len pre potreby škôl so systémom pedagogiky Montessori, ale aj pre potreby bežných základných škôl.

Kapitoly pracovného zošita:

 • Slovo pre učiteľov
 • Slovo pre deti
 • V Kráľovstve slovných druhov
 • Podstatné mená
 • Všeobecné a vlastné podstatné mená
 • Vlastné mená
 • Vlastné mená osôb
 • Vlastné mená zvierat
 • Vlastné mená vecí
 • Vlastné mená kníh a umeleckých diel
 • Vlastné mená štátov, miest a mestských častí
 • Vlastné mená ulíc a námestí
 • Vlastné mená pohorí a vrchov
 • Vlastné mená riek a potokov
 • Opakovanie

Všetky použité symboly v pracovnom zošite a nálepkách sú integrálnou súčasťou koncepčnej symboliky využívajúcej geometrické farebné tvary pre vizuálnu interpretáciu funkcie jednotlivých slovných druhov.

Túto symboliku účinne využijete použitím všetkých súvisiacich učebných pomôcok z celku V Kráľovstve slovných druhov.


TIP

Pracovný zošit kombinujte s učebnými pomôckami:

V Kráľovstve slovných druhov (Veľké karty) »

Slovné druhy – 3D gramatické symboly (Priestorové telesá + stojan) »

Detaily pomôcky

Typ učebnej pomôcky

nálepky, pracovná učebnica, pracovný zošit

Rozmer

Pracovný zošit – A4
Nálepkovník – A5

Počet strán

Pracovný zošit – 56
Nálepkovník – 4

Papier

120 g/m2

Tlač

obojstranná

Väzba

V1

ISBN

978-80-973350-8-3

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík