pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Vybrané slová + Slová s y/i po tvrdých a mäkkých spoluhláskach | Balík so zľavou 20%
vybrane-slova-01 Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - 318 kartičiek vybrane-slova-04 vybrane-slova-08 vybrane-slova-09 vybrane-slova-10 vybrane-slova-11 vybrane-slova-05 vybrane-slova-06 vybrane-slova-07 vybrane-slova-12 autokorekcia-vybrane-slova-3an autokorekcia-vybrane-slova-3bn autokorekcia-vybrane-slova-2an (2) autokorekcia-vybrane-slova-1an (7) Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - priraďovanie kariet (y po tvrdých spoluhláskach) Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - priraďovanie kariet (i po mäkkých spoluhláskach) Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - priraďovanie kariet (i po mäkkých spoluhláskach) Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - kontrola priradených kariet na rube (i po mäkkých spoluhláskach) Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - priraďovanie kariet (y po tvrdých spoluhláskach) Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - kontrola priradených kariet na rube (y po tvrdých spoluhláskach) Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - ilustrované karty so slovami Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - ilustrované karty so slovami (rub s riešením a odvodenými slovami) Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - triediace karty mäkkých spoluhlások a základné karty i/í a y/ý Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - triediace karty tvrdých spoluhlások a základné karty i/í a y/ý Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - 318 kartičiek Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - 318 kartičiek Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - ukážka autokorekcie Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - ukážka autokorekcie Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - ukážka autokorekcie Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - ukážka autokorekcie (karty s "i" je nesprávne priradená k základnej karte "ly/lý" a farebné rozlíšenie na rube karty označuje správnosť/nesprávnosť riešenia Slová s i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach - ukážka autokorekcie

Vybrané slová + Slová s I/Y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach | Balík so zľavou 20%

638 kariet | Zľava do 31.3.2024

288,00  s DPHSledovať cenu

Zvýhodnený balík dvoch vynikajúcich pomôcok na slovenský jazyk v 3. až 5. ročníku ZŠ.

Obsahuje učebné pomôcky zamerané na precvičovanie správneho “y”/”i” v slovách.

  • Spolu 638 kartičiek!
  • až 561 úloh na učenie a precvičovanie správneho y/i po tvrdých, mäkkých a obojakých spoluhláskach
  • viac ako tisíc ďalších odvodených slov na lepšie pochopenie a rozšírenie učiva
  • názorné obrázky na vizuálnu fixáciu učiva
  • samokontrola šetrí čas učiteľa

Balík obsahuje učebné pomôcky:

Vybrané slová (i/y po obojakých spoluhláskach) »

146,00 €
Súprava priraďovacích kariet s možnosťou samokontroly. Je zameraná na osvojovanie si správneho písania i/í a y/ý po obojakých spoluhláskach pomocou vizuálnych podnetov. Obsahuje spolu 320 kartičiek.

Slová s I/Y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach »

142,00 €
Súprava priraďovacích kariet s možnosťou samokontroly. Pomáha pri osvojovaní a precvičovaní správneho písania i/y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach. Obsahuje 318 kartičiek..

Obľúbená kombinácia

Akcia skončila. Môžete si kúpiť jednotlivé učebné pomôcky. Kliknite na ich názvy nižšie.

Popis

Zvýhodnený balík dvoch vynikajúcich pomôcok na slovenský jazyk v 3. až 5. ročníku ZŠ.

Obsahuje učebné pomôcky zamerané na precvičovanie správneho “y”/”i” v slovách:

Učebná pomôcka Vybrané slová (priraďovacie karty) je určená deťom mladšieho školského veku, predovšetkým žiakom 3. a 4. ročníka ZŠ. Účelom pomôcky je pomôcť deťom pri utvrdzovaní si správneho písania i/í a y/ý po všetkých obojakých spoluhláskach (BMPRS, VZF). Obsahuje teda nielen vybrané slová, ale i mnoho ďalších slov, v ktorých sa po obojakej spoluhláske píše i/í alebo y/ý. Súčasťou sú aj niektoré slová cudzieho pôvodu, s ktorými sa môžu stretnúť žiaci 1. stupňa ZŠ. Použitie týchto kariet môže učiteľ zvážiť podľa potreby.

Obrázkové karty sú vytvorené s cieľom motivovať deti pri preberaní obsahovo rozsiahleho učebného celku a spraviť ho pre ne atraktívnejším. Vizuálne spracovanie stimuluje pamäť a zdôrazňuje významové rozdiely medzi slovami (byť – biť, bydlo – bidlo, ryčať – rinčať a pod.). Karty pomáhajú deťom efektívnejšie si osvojiť vybrané slová ale aj slová, ktoré sú vytvorené z toho istého slovného základu alebo pomocou tej istej predpony. Pomôcka umožňuje samostatnú kontrolu správnosti. Je vhodná na individuálnu prácu, prácu vo dvojici alebo skupinovú prácu.

Použitie:

Úlohou detí je prikladať obrázkové karty k základným kartám podľa toho, či sa v kľúčovom slove píše i/í alebo y/ý. Po otočení karty si môžu deti samy skontrolovať správnosť riešenia. Slová s y/ý sú označené modrou farbou a slová s i/í oranžovou farbou. Na rubovej strane kariet sa okrem kľúčového slova nachádzajú pod farebnou čiarou aj slová, ktoré vznikli z toho istého slovného základu ako kľúčové slovo.

Zoznam kľúčových slov:
B
by/bý
by, aby, keby, byľ, bystrý, byť, nábytok, bývať, byt, bydlisko, dobytok, kobyla, obyčaj, býk, bylina, bydlo, dobyť, vydobyť, odbyt, byvol, bytosť, úbytok, zbytočný, Banská Bystrica, Bytča, bývalý, starobylý

bi/bí
rozbiť, pribiť, nabiť, odbiť, automobil, bidlo, krabica, obilie, bizón, bicykel, bábika, gombík, biblia, robiť, farbiť, zdobiť, násobiť, bič, bistro, biť, zbíjať, slabika, obidvaja

M
my/mý

my, mykať, mýliť sa, myslieť, umyť, umývačka, umývadlo, mydlo, myš, šmýkať sa, hmyz, žmýkať, priemysel, mýto, mys, zamykať, pomykov, hmýriť sa, priesmyk, zmysel (1. význam), zmysel (2. význam), pomyje, Myjava, smyk

mi/mí
milý, milovať, minúť, minúta, minulosť, minerálny, mihať sa, mihalnica, misa, milión, miznúť, minca, mikroskop, minigolf, mililiter, mimozemský, komín, kŕmiť, zlomiť, mi (mne), mixér, domino

P
py/pý

pyšný, pýtať sa, pýr, kopyto, prepych, pysk, pykať, pytliak, dopyt, pýriť sa, pyré, pyžamo, pytač, pyramída

pi/pí
písať, zemepis, písanka, pichať, píliť, piť, pískať, pišťať, kúpiť, lepiť, prekvapiť, topiť sa, zapínať, čapica, piškóta, pistácia, pilot, skupina, škrupina, pivo, pištoľ, pirát, opica

R
ry/rý

ryba, rýchly, ryť, rýpať, hrýzť, kryť, skryť sa, koryto, korytnačka, strýc, ryk, ryža, bryndza, rys, rysovať, rýdzi, brýzgať, rytier, trýzniť, rým, ryha, kryha, poryv, úryvok, ryšavý, rysavý, prýštiť, trysk, kryštál, rýľ, rytmus, Korytnica, Torysa

ri/rí
jašterica, elektrina, rebrík, tričko, prilba, paprika, krištáľ, skriňa, príroda, cukrík, kukurica, ihrisko, kríž, porisko, tri, krídlo, korisť, otvoriť, kričať, variť, pristáť, žiariť, rinčať, grilovať, rizoto, krivo, tvoriť, sporiť, Rímska ríša, risk, hríb, krík, ríbezle

S
sy/sý
syn, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sykať, sýkorka, sychravý, vysychať, osýpky

si/sí
sirup, sila, signál, silo, sito, sídlisko, hasiť, kosiť, nosiť, sipieť, skúsiť, sivý, sirôtka

V
vy/vý
vysoký, zvyk, vy, vykať, výr, výskať, vyť, vyskočiť (predpona vy), vyžla, vydra, vyhňa, výsosť, zvyšok, výstroj (predpona vý), výživa, výťah, vyučovanie, výpočet, výraz, vyrážka, výskum, výstava, Vyhne

vi/ví
vidlička, lastovička, televízor, panvica, vír, vila, víla, víno, višňa, vidiek, klavír, vidieť, viť, plaviť sa, baviť sa, víťaziť, vítať, postaviť, opraviť, dvíhať, visieť, lavica, rukavica, nohavice, noviny, cvičiť

Z
zy/zý
jazyk, nazývať, ozývať sa, prezývať, vyzývať, pozývať, vzývať, prizývať

zi/zí
benzín, zips, voziť, kaziť, odraziť, plaziť sa, mraziť, zívať, zima, muzikálny, klzisko

F
fy/fý
fyzika, chlorofyl

fi/fí
figúrka, figa, filé, film, Fiľakovo, delfín


Učebná pomôcka Slová s I/Y po tvrdých a mäkkých spoluhláskach (priraďovacie karty) je určená deťom mladšieho školského veku, predovšetkým žiakom 2. až 4. ročníka ZŠ. Účelom pomôcky je pomôcť deťom pri utvrdzovaní si správneho písania i/í a y/ý po tvrdých a mäkkých spoluhláskach. Súčasťou sú aj niektoré slová cudzieho pôvodu, s ktorými sa môžu stretnúť žiaci 1. stupňa ZŠ. Použitie týchto kariet môže učiteľ zvážiť podľa potreby.

Obrázkové karty sú vytvorené s cieľom motivovať deti pri preberaní obsahovo rozsiahleho učebného celku a spraviť ho pre ne atraktívnejším. Pomôcka umožňuje samostatnú kontrolu správnosti. Je vhodná na individuálnu prácu, prácu vo dvojici alebo skupinovú prácu.

Použitie:

Úlohou detí je prikladať obrázkové karty k základným kartám podľa toho, či sa v kľúčovom slove píše i/í alebo y/ý. Po otočení karty si môžu deti samy skontrolovať správnosť riešenia. Slová s y/ý sú označené modrou farbou a slová s i/í oranžovou farbou. Na rubovej strane kariet sa okrem kľúčového slova nachádzajú pod farebnou čiarou aj slová, ktoré vznikli z toho istého slovného základu ako kľúčové slovo.

Zoznam kľúčových slov:
C, Č
cibuľa, palacinka, cingať, cítiť, cimburie, cín, cicavce, citrón, cisterna, cirkus, bicykel, čítať, kačica, točiť sa, čistiť, čižma, činel, číslo, počítač, učiť, rajčina, cvičiť, pečivo

D, Ď
dym, dyňa, gajdy, dýchať, oddych, dýka, kedy, vtedy, vzdychnúť si, diviť sa, diktát, rodina, divadlo, divý, dedina, budiť, chodiť, kladivo, udica, dívať sa, chladiť, sadiť, triediť, odísť, krokodíl, dinosaurus, puding, disciplína, diplom

DZ, DŽ
cudzina, medzi, džíp, džínsy

J
vajíčko, krajina, dvojica, dojiť, zaujímať sa, majiteľ, odkrojiť, čajík, spojiť, hrejivý, hokejista

G
burgyňa, gymnastika, gyps, Egypt, gymnázium, gitara

K
kytica, jaskyňa, kyslý, kysnúť, kyslík, kypriť, broskyňa, kypieť, športovkyňa, kyjak, kýchnuť, kivi, kino, kikiríkať, kimono

H
hydina, hýbať sa, hygiena, hýriť, hynúť, hýľ, pahýľ, hymna, híkať, historický

CH
chytiť, chýbať, chyba, chyža, chystať sa, chytro, chýr, chýliť sa, pochybovať, kuchyňa, chichotať sa

L, Ľ
lyko, lysý, lýtko, lyžica, mlyn, plyn, plytký, slýchať, lyže, pomaly, plyš, blýskať sa, blyšťať sa, vzlykať, lýra, lýceum, vplyv, plynúť, splývať, zlyhať, plytvať, líška, slivka, polica, maličký, blížiť sa, slimák, linajka, ligotať sa, ublížiť, klinec, lipa, lízať, Liptov, list, ulita, literatúra, klíčiť, oliva, ihličie, stolička, rastlina, zmrzlina, bublina, baliť, polícia, páliť, líšiť sa, tulipán, ulica, hlina, dolina, líce, limonáda, liter, blikať, žehliť, valiť sa, ďatelina, palica, kraslica, malina, spravodlivo, deliť, lisovať, voliť, píliť, soliť

N, Ň
prázdniny, hodiny, narodeniny, nylon, chobotnica, nožnice, húsenica, námorník, čarodejnica, železnica, nikdy, nikto, vrtuľník, ničiť, chrániť, kniha, nízky, dáždnik, zelenina, ohník, zvoniť, snívať, plesnivý, harmonika, tenis

Š
šiška, košík, šípka, zošit, šiť, sušiť, tešiť sa, šikmý, široký, strašiť, šikovný, šibal, šimpanz

Ž
batožina, družica, snežiť, smažiť, život, žito, dužina, žila, upažiť, strážiť, kružidlo, úžitok, žirafa

T, Ť
motýľ, šaty, týždeň, tykadlo, tykať, štyri, motyka, tyč, týčiť sa, dotyk, tyrkysový, kostým, štipľavý, štipnúť, hostina, ticho, svietiť, protiklad, štipec, kvetina, stihnúť, matematika, tikať, tiger, lokomotíva

Detaily pomôcky

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík