pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Maďarsko-slovenské slovíčka | Magyar-szlovák szavak | 914 kariet | Balík 7 učebných pomôcok pre ZŠ so zľavou 12%
Maďarsko-slovenské slovíčka pre deti materinským jazykom maďarským – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty (160ks) Maďarsko-slovenské slovíčka pre deti materinským jazykom maďarským – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty (160ks) Maďarsko-slovenské slovíčka pre deti materinským jazykom maďarským – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty (160ks) Maďarsko-slovenské slovíčka pre deti materinským jazykom maďarským – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty (160ks) Maďarsko-slovenské slovíčka pre deti materinským jazykom maďarským – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty (160ks) Maďarsko-slovenské slovíčka pre deti materinským jazykom maďarským – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty (160ks) Maďarsko-slovenské slovíčka pre deti materinským jazykom maďarským – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty (160ks) Maďarsko-slovenské slovíčka pre deti materinským jazykom maďarským – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty (160ks) - princíp autokorekcie Maďarsko-slovenské slovíčka pre deti materinským jazykom maďarským – Bývanie a domácnosť | Priraďovacie karty (160ks) - princíp autokorekcie Maďarsko-slovenské slovíčka - Ovocie a zelenina | Priraďovacie karty (150ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Ovocie a zelenina | Priraďovacie karty (150ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Ovocie a zelenina | Priraďovacie karty (150ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Ovocie a zelenina | Priraďovacie karty (150ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Ovocie a zelenina | Priraďovacie karty (150ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Ovocie a zelenina | Priraďovacie karty (150ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Ovocie a zelenina | Priraďovacie karty (150ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Ovocie a zelenina | Priraďovacie karty (150ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Ovocie a zelenina | Priraďovacie karty (150ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Potraviny, jedlo a nápoje | Priraďovacie karty (176 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Potraviny, jedlo a nápoje | Priraďovacie karty (176 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Potraviny, jedlo a nápoje | Priraďovacie karty (176 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Potraviny, jedlo a nápoje | Priraďovacie karty (176 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Potraviny, jedlo a nápoje | Priraďovacie karty (176 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Potraviny, jedlo a nápoje | Priraďovacie karty (176 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Potraviny, jedlo a nápoje | Priraďovacie karty (176 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Potraviny, jedlo a nápoje | Priraďovacie karty (176 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Potraviny, jedlo a nápoje | Priraďovacie karty (176 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Potraviny, jedlo a nápoje | Priraďovacie karty (176 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Farby | Priraďovacie karty (30ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Farby | Priraďovacie karty (30ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Farby | Priraďovacie karty (30ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Doprava | Priraďovacie karty (102ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Doprava | Priraďovacie karty (102ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Doprava | Priraďovacie karty (102ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Doprava | Priraďovacie karty (102ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Doprava | Priraďovacie karty (102ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Doprava | Priraďovacie karty (102ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Doprava | Priraďovacie karty (102ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Zvieratá | Priraďovacie karty (114 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Zvieratá | Priraďovacie karty (114 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Zvieratá | Priraďovacie karty (114 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Zvieratá | Priraďovacie karty (114 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Zvieratá | Priraďovacie karty (114 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Zvieratá | Priraďovacie karty (114 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Zvieratá | Priraďovacie karty (114 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Zvieratá | Priraďovacie karty (114 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Zvieratá | Priraďovacie karty (114 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Zvieratá | Priraďovacie karty (114 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Zvieratá | Priraďovacie karty (114 ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Číslovky | Priraďovacie karty (182ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Číslovky | Priraďovacie karty (182ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Číslovky | Priraďovacie karty (182ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Číslovky | Priraďovacie karty (182ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Číslovky | Priraďovacie karty (182ks) Maďarsko-slovenské slovíčka - Číslovky | Priraďovacie karty (182ks)

Maďarsko-slovenské slovíčka Magyar-szlovák szavak Balík 7 učebných pomôcok pre ZŠ so zľavou 12%

914 kariet | Zľava do 28.6.2024

Original price was: 347,00 €.Current price is: 305,00 €. s DPHSledovať cenu

Zľava končí o
14 dni 10 hod 48 min 44 sec

Zvýhodnený balík 7 učebných pomôcok.

Obsahuje 914 kariet.

Účinným spôsobom rozvíja a upevňuje základnú slovnú zásobu v slovenskom jazyku.

 • vyvinuté podľa metodických odporúčaní Štátneho pedagogického ústavu na výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka
  pre deti školského (príp. predškolského) veku s materinským jazykom maďarským
 • tematický okruh základov slovenského jazyka pre deti, ktoré sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk
 • vizuálna fixácia učiva prostredníctvom nádherných obrázkov
 • 457 slovenských výrazov z maďarčiny do slovenčiny

Vhodné pre:

 • výučbu základov slovenčiny v triede s vyučovacím jazykom maďarským
 • doplnkovú podporu výučby základov slovenčiny pre maďarské deti v škole s vyučovacím jazykom slovenským

Magyar-szlovák szavak

Oktatási segédeszköz – Szlovák nyelv magyar nemzetiségű gyerekek számára

 • 914 kártya
 • óvodás és iskolás gyerekek számára egyaránt
 • alapszókincset tartalmazó témakör
 • a tananyag vizuális rögzítése gyönyörű képek segítségével
 • 457 szlovák kifejezés (szavak, szókapcsolatok) magyarról szlovákra fordítva

Obľúbená kombinácia

Produkt je k dispozícii.

Popis

Zvýhodnený balík 7 dvojjazyčných učebných pomôcok pre deti s materinským jazykom maďarským.

V súlade s metodickými odporúčaniami Štátneho pedagogického ústavu sme pripravili súpravy základných tematických okruhov slovnej zásoby slovenského jazyka pre maďarské deti. Použiť sa dajú v bežných základných školách (prípadne materských školách) s vyučovacím jazykom maďarským. Môžu pomôcť aj v škole s vyučovacím jazykom slovenským, ktorú navštevujú deti maďarskej národnosti.

Balík obsahuje učebné pomôcky:

Maďarsko-slovenské slovíčka – Bývanie a domácnosť »

59,00 €

Súprava 160 priraďovacích kariet.


Maďarsko-slovenské slovíčka – Číslovky »

64,00 €

Súprava 182 priraďovacích kariet.


Maďarsko-slovenské slovíčka – Doprava »

42,00 €

Súprava 102 priraďovacích kariet.


Maďarsko-slovenské slovíčka – Farby »

19,00 €

Súprava 30 priraďovacích kariet.


Maďarsko-slovenské slovíčka – Ovocie a zelenina »

52,00 €

Súprava 150 priraďovacích kariet.


Maďarsko-slovenské slovíčka – Potraviny, jedlo a nápoje »

63,00 €

Súprava 176 priraďovacích kariet.


Maďarsko-slovenské slovíčka – Zvieratá »

43,00 €

Súprava 114 priraďovacích kariet.

Súprava učebných pomôcok Maďarsko-slovenské slovíčka pre deti s materinským jazykom maďarským je určená maďarským deťom školského veku, ktoré sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk. Prostredníctvom obrázkových a textových kariet si deti zábavným a účinným spôsobom rozvíjajú a upevňujú základnú slovnú zásobu v slovenskom jazyku.

Použitie:
Úlohou detí je prikladať k základným kartám s obrázkom malé karty s textom a priradiť tak slovenský pojem k príslušnému obrázku. Po otočení základnej karty si môžu samy skontrolovať správnosť riešenia. Na rubovej strane základnej obrázkovej karty je slovenský výraz, aj jeho maďarský ekvivalent.


Súprava obsahuje:

Tematický okruh Bývanie a domácnosť rozdelený na podskupiny Miestnosti a ich zariadenie, Domáce spotrebiče a
Predmety dennej potreby:

 • 80 základných kariet s obrázkom a textom
 • 80 malých kariet s textom
 • lepenkovú krabičku na mieru

Tematický okruh Číslovky:

 • Základné číslovky
  44 základných kariet s obrázkom a textom
  44 malých kariet s textom
 • Radové číslovky
  31 základných kariet s obrázkom a textom
  31 malých kariet s textom
 • Zlomky
  16 základných kariet s obrázkom a textom
  16 malých kariet s textom
 • lepenkovú krabičku na mieru

Tematický okruh Doprava, dopravné prostriedky:

 • 51 základných kariet s obrázkom a textom
 • 51 malých kariet s textom
 • lepenkovú krabičku na mieru

Tematický okruh Farby:

 • 15 základných kariet s obrázkom a textom
 • 15 malých kariet s textom
 • lepenkovú krabičku na mieru

Tematický okruh Ovocie a zelenina:

 • tematický okruh Ovocie
  39 základných kariet s obrázkom a textom
  39 malých kariet s textom
 • tematický okruh Zelenina
  36 základných kariet s obrázkom a textom
  36 malých kariet s textom
 • lepenkovú krabičku na mieru

Tematický okruh Potraviny, jedlá a nápoje:

 • tematický okruh Potraviny
  49 základných kariet s obrázkom a textom
  49 malých kariet s textom
  tematický okruh Jedlá
 • 33 základných kariet s obrázkom a textom
  33 malých kariet s textom
  tematický okruh Nápoje
 • 6 základných kariet s obrázkom a textom
  6 malých kariet s textom
 • lepenkovú krabičku na mieru

Tematický okruh Zvieratá:

 • 57 základných kariet s obrázkom a textom
 • 57 malých kariet s textom
 • lepenkovú krabičku na mieru

 


Tematické celky slovnej zásoby patria medzi základné okruhy podľa metodických odporúčaní Štátneho pedagogického ústavu pre výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka.

Táto zvýhodnená súprava obsahuje všetkých 7 učebných pomôcok z kategórie Slovenský jazyk pre deti s materinským jazykom maďarským »

Ďalšie učebné pomôcky v maďarskom jazyku »

 

Detaily pomôcky

Vekové určenie

I. stupeň ZŠ

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík