pomôžme deťom učiť sa rýchlo a s chuťou
Orientácia v priestore: Kde to je? + Kroková hra | Balík so zľavou 20%
Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore - Kde to je? | 92 komunikačných kariet vo formáte A5 Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Úlohou detí bude ukladať obrázky na herný plán podľa zadania. Napr.: 1. Ulož jablko do ľavého horného rohu; 2. Ulož citrón hneď pod jablko; 3. Ulož mrkvu vpravo vedľa citróna. Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Úlohou detí bude ukladať obrázky na herný plán podľa zadania. Napr.: 1. Ulož jablko do ľavého horného rohu; 2. Ulož citrón hneď pod jablko; 3. Ulož mrkvu vpravo vedľa citróna. Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Úlohou detí bude ukladať obrázky na herný plán podľa zadania. Napr.: 1. Ulož jablko do ľavého horného rohu; 2. Ulož citrón hneď pod jablko; 3. Ulož mrkvu vpravo vedľa citróna. Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Posúvaním priehľadnej červenej orientačnej značky deti podľa zadania na karte nájdu "cieľové" zviera Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Posúvaním priehľadnej červenej orientačnej značky deti podľa zadania na karte nájdu "cieľové" zviera Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Posúvaním priehľadnej červenej orientačnej značky deti podľa zadania na karte nájdu "cieľové" zviera Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Posúvaním priehľadnej červenej orientačnej značky deti podľa zadania na karte nájdu "cieľové" zviera Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Posúvaním priehľadnej červenej orientačnej značky deti podľa zadania na karte nájdu "cieľové" zviera Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Atl. hra: Prikladaním priehľadných červených orientačných značiek deti podľa zadania na karte vyznačia cestu k "cieľovému" zvieraťu Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Atl. hra: Prikladaním priehľadných červených orientačných značiek deti podľa zadania na karte vyznačia cestu k "cieľovému" zvieraťu Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Atl. hra: Prikladaním priehľadných červených orientačných značiek deti podľa zadania na karte vyznačia cestu k "cieľovému" zvieraťu Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Líce karty so zadaním krokovej cesty Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet | Rub karty - autokorekcia Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet Orientácia v priestore – Kroková hra | Manipulačné karty | 2 hracie plány a 97 kariet

Orientácia v priestore: Kde to je? + Kroková hra | Balík so zľavou 20%

193 kariet | Zľava do 31.3.2024

146,00  s DPHSledovať cenu

Zľava končí o
37 dni 04 hod 22 min 56 sec

Zvýhodnený balík dvoch unikátnych pomôcok pre MŠ pre osvojenie komunikácie o orientácii v priestore.

 • spolu 193 kariet
 • Kde to je? – komunikačné karty
 • Kroková hra – manipulačné karty s autokorekciou
 • ideálne pre mladších škôlkarov a predškolákov

Balík obsahuje učebné pomôcky:

Orientácia v priestore – Kde to je? »

87,00 €

Súprava komunikačných kariet vo formáte A5 pre MŠ zameraná na orientáciu v priestore.

Pomáha deťom osvojiť si pojmy, ako:

 • vpredu – vzadu; hore – dole; vpravo – vľavo; nad, pod, pred, na, za, medzi; prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, posledný

Podporuje rozvoj kľúčových zručností predškolákov:

 • základná orientácia v prostredí
 • jazykové zručnosti
 • kognitívne schopnosti
 • nutný základ pre ďalší rozvoj základných matematických predstáv

Spolu 92 kariet.

Orientácia v priestore – Kroková hra »

96,00 €

Súprava herných plánov a manipulačných kariet na precvičovanie orientácie v priestore.

 • pohyb po horizontále, vertikále aj diagonále
 • možnosť obmieňať spôsob hry
 • možnosť prispôsobiť náročnosť hry schopnostiam dieťaťa
 • autokorekcia

Spolu 4 herné plány, 87 kariet a 10 orientačných značiek.

Pomôžte deťom:

 • rozvíjať motorickú koordináciu
 • vybudovať si základy matematického myslenia a uľahčiť následné osvojovanie pojmov ako kruh, štvorec, či rovina
 • zlepšiť ich schopnosť zamerať sa a sústrediť sa na úlohy

Orientácia v priestore je dôležitou zručnosťou pre neskoršie vzdelávanie v matematike, geometrii a fyzike. Deti, ktoré sú dobre vybavené základnými pojmami a schopnosťami orientácie v priestore, sa ľahšie naučia pokročilejšie matematické koncepty.

Obľúbená kombinácia

Produkt je k dispozícii.

Popis

Zvýhodnený balík dvoch vynikajúcich pomôcok vhodný pre mladších škôlkarov aj predškolákov.

Obsahuje pomôcky:


Učebná pomôcka Orientácia v priestore – Kde to je? (komunikačné karty) je určená deťom predškolského veku.

Obsahuje:

 • 92 obrázkových kariet vo formáte A5

Účelom učebnej pomôcky je pomôcť dieťaťu orientovať sa v priestore a používať v komunikácii výrazy, ako napr.: hore, dole, vpredu, vzadu, vpravo, vľavo, v strede, nad, pod, za, na, vedľa, medzi, prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, posledný, a pod.

Na 37 obrázkových kartách deti popisujú polohu jedného predmetu (lopta).

Napr.:


Na zvyšných kartách porovnávajú vzájomnú polohu dvoch, troch a viacerých predmetov/osôb/zvierat.

Napr.:

Didaktické prínosy učebnej pomôcky:

 • Osvojenie si základných pojmov orientácie v priestore. Tieto pojmy sú dôležité pre orientáciu detí v prostredí.
 • Vývoj jazykových zručností. Deti opisujú polohu rôznych predmetov v priestore. Učia sa používať nové slová a vety a komunikovať s ľuďmi v kontexte.
 • Vývoj kognitívnych schopností. Deti musia myslieť na to, ako popísať polohu rôznych predmetov v priestore a ktoré pojmy použiť. To podporuje ich schopnosti vnímať a interpretovať informácie z prostredia.
 • Vytvorenie základov pre učenie sa v škole. Deti sa učia základné pojmy a zručnosti, bez ktorých sa nezaobídu pri učení sa matematiky, fyziky a iných predmetov.
 • Rozvíjanie počtových zručností. Deti určujú počet predmetov na karte a určujú ich polohu v priestore alebo navzájom. Napríklad, ak sú na obrázku tri predmety, deti sa musia naučiť rozpoznať prvý, druhý a tretí a určiť ich polohu vzhľadom na iné predmety.
 • Rozvíjanie geometrických zručností. Deti sa učia rozpoznávať a opisovať tvary a ich vzájomné vzťahy v priestore (nad sebou, vedľa seba a pod.).
 • Rozvíjanie logického myslenia. Deti sa musia naučiť rozpoznávať a popisovať vzťahy medzi rôznymi predmetmi v priestore, čo vyžaduje logické a abstraktné myslenie, čo je neskôr kľúčové pri riešení matematických úloh a problémov.

 


Učebná pomôcka Orientácia v priestore – Kroková hra (manipulačné karty) je určená deťom predškolského veku.

Obsahuje:

 • 2 herné plány s prázdnymi poľami
 • 25 obrázkov (zelenina a ovocie)
 • 2 herné plány so zvieratami
 • 62 autokorekčných kariet so zadaním úlohy (zvieratá)
 • 10 kariet s orientačnou značkou (priesvitná fólia)

Účelom učebnej pomôcky je precvičovať orientáciu v priestore pomocou rôznych typov úloh.


Kroková hra s obrázkami (zelenina a ovocie):

Pripravte si herný plán s prázdnymi poľami a obrázky so zeleninou a ovocím. Úlohou detí bude ukladať obrázky na herný plán podľa zadania. Napr.:

1. Ulož jablko do ľavého horného rohu; 2. Ulož citrón hneď pod jablko; 3. Ulož mrkvu vpravo vedľa citróna.

Úlohy zadávajte až dovtedy, kým nebude zaplnený celý herný plán.

Kroková hra podľa autokorekčných kariet so zadaním úlohy:

Pripravte si herný plán so zvieratami, autokorekčné karty so zadaním úlohy (obrázky zvierat) a kartu s orientačnou značkou (červený rámik na priesvitnej fólii).

Deti pracujú podľa zadania konkrétnej autokorekčnej karty. Napr.:

Kartu s orientačnou značkou položia na pole s obrázkom somára.

1. krok (štart)

Potom posúvajú orientačnú značku podľa zadania.

2. krok

3. krok

4. krok (cieľ)

Správnosť riešenia si deti overia otočením karty na rubovú stranu.

Pri riešení úloh sa deti pohybujú vo všetkých smeroch: horizontálne, vertikálne, ale aj po diagonále. Napr.:

Herný plán so zvieratami môžete použiť aj bez autokorekčných kariet so zadaním úlohy:

1. Deťom budete klásť otázky.

Napr.:

 • Aké zviera je hneď pod medveďom?
 • Aké zviera je medzi myšou a chobotnicou?
 • Aké zviera je naľavo od krtka?
 • Aké zvieratá sú medzi rybou a nosorožcom?
 • Aké zvieratá sú pod papagájom?
 • Aké zviera je v strede?
 • Aké zvieratá sú v hornom rade?
 • Aké zvieratá sú v stĺpci úplne vpravo?
  Atď.

2. Vyzvete dieťa, aby si vybralo niektoré zo zvierat a samo opísalo jeho polohu na hernom pláne.

3. Vyzvete dieťa, aby našlo cestu od jedného zvieraťa k druhému. Cestu môže postupne znázorňovať pomocou orientačnej značky a vlastnými slovami popisuje svoj postup s použitím výrazov: hore, dolu, doprava, doľava, a pod.

 

Detaily pomôcky

Vekové určenie

MŠ (predškoláci)

Typ učebnej pomôcky

komunikačné karty, manipulačné karty

Počet kariet

Orientácia v priestore – Kde to je?
karty A5 – 92x

Orientácia v priestore – Kroková hra
herný plán 4x
obrázky (ovocie a zelenina) 25x
autokorekčné karty so zadaním úlohy (zvieratá) 62x
karty s orientačnou značkou 10x

Rozmery kariet

Orientácia v priestore – Kde to je?
187 x 132 mm

Orientácia v priestore – Kroková hra
herné plány 297 x 297 mm
obrázky (ovocie a zelenina) 50 x 50 mm
autokorekčné karty so zadaním úlohy (zvieratá) 193 x 85 mm
karty s orientačnou značkou 55 x 55 mm

Súvisiace produkty

Nastaviť sledovanie ceny

Vaše osobné údaje budeme spracúvať podľa týchto pravidiel.

Košík