Naša premiéra na výstave Hráme si s rozumom

Naša premiéra na výstave Hráme si s rozumom

Prišiel čas, aby sme veci rozprúdili a dostali sa viac do povedomia rodičov, učiteľov a detí. Preto nám prišla vhod aktivita našich českých kolegov (Oskola.cz), ktorí v Bratislave zorganizovali predajnú výstavu didaktických hračiek a pomôcok pod názvom “Hráme si s rozumom“.

Ráno 22. októbra nás privítali brány UniCare centra v bratislavskej Petržalke. Len čo sme rozložili naše produkty na výstavný pult, rýchlo som zo zvedavosti obehla celé centrum. V prívetivých priestoroch sa nachádzalo všetko, čo môže oceniť rodinka s malými deťmi. Interiérové ihrisko, detský kútik s asistentkami a samozrejme kopec stánkov s hračkami, knižkami a pomôckami.

Asi v priebehu hodiny sa výstavisko celé zaplnilo a záujem neutíchal až do záverečnej. Priznám sa, množstvo ľudí, ktorí navštívili UniCare centrum, bolo i nad moje očakávanie. Potešil nás záujem o naše vystavované pomôcky a oceňujeme aj rozhovory s návštevníkmi. Vyplynulo z nich, že dobrých učebných pomôcok je stále málo a chýbajú v rôznych oblastiach. Privítali by ich najmä deti so špecifickými potrebami, napríklad deti s poruchami výslovnosti, deti s poruchami autistického spektra, nepočujúce deti alebo deti či dospelí s mentálnym postihnutím. Pomôcky v modernejšom grafickom vyhotovení by privítali aj pedagógovia z materských alebo základných škôl. Chýbajú aj alternatívne pomôcky na vyučovanie cudzích jazykov.

To všetko sú pre nás výzvy do budúcnosti. Výstava nám dala veľa podnetov na ďalšiu prácu, preto sa tešíme, že sa na nej o rok znova stretneme. Pevne veríme, že vás prekvapíme zaujímavou a pestrou ponukou pomôcok, ktorá bude vyhovovať vašim potrebám.

Zuzana