Bezpečnostné pokyny pre narábanie s magnetmi

Bezpečnostné pokyny pre narábanie s magnetmi

Tieto pokyny sú platné pre učebné pomôcky, ktoré obsahujú neodýmové magnetky.


Magnety a deti

VAROVANIE: Magnety nie sú hračka!

 • Pri práci s učebnou pomôckou obsahujúcou magnety je nutný dohľad dospelej osoby.
 • Nenechávajte magnety v dosahu detí bez dozoru.

Magnety a zdravie

Kardiostimulátor a ďalšie prístroje

Magnety dokážu ovplyvniť fungovanie kardiostimulátorov a implantovaných defibrilátorov. Ak ste nositeľom kardiostimulátora alebo defibrilátora, zachovajte od magnetov dostatočný odstup (aspoň 25 cm). Varujte nositeľov týchto prístrojov pred priblížením sa k magnetom.

Alergie

Dlhodobý kontakt s poniklovanými magnetmi môže vyvolať alergiu. Vyhnite sa dlhodobému kontaktu poniklovaných magnetov s pokožkou. Ak máte alergiu na nikel, vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s magnetmi.

Prehltnutie

V prípade prehltnutia viac magnetov hrozí ich zachytenie v črevách a následne vážne zdravotné komplikácie. V prípade prehltnutia magnetu okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Úlomky

Magnety sa pri náraze môžu zlomiť alebo roztrieštiť, manipulujte s nimi opatrne.


Magnety a prístroje

Silné magnety môžu poškodiť niektoré prístroje alebo elektroniku, prípadne vymazať údaje z dátových nosičov. Zabráňte styku a priblíženiu magnetov najmä k týmto prístrojom a zariadeniam:

 • USB kľúče
 • pamäťové karty
 • digitálne fotoaparáty
 • digitálne kamery
 • platobné karty a iné magnetické alebo čipové karty (občianske a vodičské preukazy, vernostné karty, darčekové karty, hotelové karty)
 • pevné disky HDD, SSD a podobne
 • videokazety, audiokazety
 • mobily, tablety
 • kompas
 • mechanické hodinky
 • CRT aj LCD monitory, televízory
 • kardiostimulátory

Skladovanie a používanie

Teplota a vlhkosť

Magnety skladujte pri izbovej teplote v suchom prostredí. Chráňte magnety pred teplom nad 50°C a pred nízkymi teplotami pod bodom mrazu.

Neodýmové magnety bez ochranného povrchu oxidujú a po čase zoslabnú. Preto sú všetky magnety chránené povrchovou úpravou. Zabráňte poškodeniu povrchovej úpravy. Najčastejšia povrchová úprava nikel-meď-nikel nie je odolná voči vlhkosti a nie je vhodná na použitie v exteriéri. Magnety používajte výhradne v interiéri.

Interakcia s inými magnetmi

Neodýmové magnety ovplyvňujú magnetické pole iných typov magnetov. Zabráňte priblíženiu neodýmových magnetov k iným typom magnetov (napríklad feritových).


Preprava

Preprava lietadlom

Magnetické pole nesprávne zabalených magnetov môže ovplyvniť navigačné prístroje v lietadlách. Keď prepravujete magnety lietadlom alebo ich posielate do zahraničia, uistite sa, že balenie spĺňa všetky bezpečnostné normy.

Posielanie poštou

Magnetické pole okolo balíka môže poškodiť okolité balíky alebo poštové triediace prístroje. Na prepravu použite krabicu vystlanú z vnútra zo všetkých strán, aby ste dosiahli bezpečnú vzdialenosť medzi magnetmi a povrchom balíka. Magnety usporiadajte v balíku tak, aby sa ich magnetické polia navzájom vyrušili.